Kraštinės

Čia nustatomos teksto arba skaičiuoklės dokumente pažymėtų objektų kraštinių parinktys.

Teksto ir skaičiuoklės dokumentuose galima parinkti kraštinių išsidėstymą, storį ir stilių.

Jei norite tai atlikti…

(taikoma tik teksto ir skaičiuoklės dokumentuose)

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė antraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė poraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.


Kraštinių išdėstymas

Čia galima parinkti vieną iš programoje numatytų kraštinių išdėstymo būdų.

Alternatively, use the Borders button on the toolbar to apply predefined border formats.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Borders

Kraštinės

Linija

Čia parenkamas kraštinės linijos stilius. Stilius pritaikomas tik peržiūros laukelyje rodomoms kraštinėms.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Line style

Line Style

Parinkite spalvą, kurią norite pritaikyti pažymėtoms kraštinėms.

Atstumas iki turinio

Nurodykite norimą atstumą tarp kraštinių ir atrankos turinio.

Kairėje

Nurodykite norimą atstumą tarp kairiosios kraštinės ir atrankos turinio.

Dešinėje

Nurodykite norimą atstumą tarp dešiniosios kraštinės ir atrankos turinio.

Viršuje

Nurodykite norimą atstumą tarp viršutinės kraštinės ir atrankos turinio.

Apačioje

Nurodykite norimą atstumą tarp apatinės kraštinės ir atrankos turinio.

Suvienodinti

Įvedus naują atstumo reikšmę, ta pati atstumo reikšmė pritaikoma visoms keturioms kraštinėms.

Šešėlio stilius

Kraštinėms galima pritaikyti šešėlio efektą. Jis atrodo geriausiai, kai matomos visos keturios kraštinės.

note

Paveikslai ar objektai su prieraišu prie kadro negali būti didesni už patį kadrą. Jei šešėlį pritaikysite objekto, kuris užima visą kadro plotą, kraštinėms, objektas bus sumažintas, kad matytųsi šešėliai.


Vieta

Spustelėkite norimą parinktų kraštinių šešėlio padėtį.

Atstumas

Nurodykite šešėlio plotį.

Spalva

Parinkite šešėlio spalvą.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!