Azijos šriftai

Čia nustatomos šriftų parinktys langeliams ar pastraipoms, kuriose vartojamos Azijos kalbos. Jei norite įgalinti Azijos kalbas, parinkčių lange atverkite kortelę Kalbos nuostatos → Kalba, o tada parinkčių grupėje Rašybos tikrinimo kalba pažymėkite langelį Azijos. Azijos šriftų nuostatų nepaisoma HTML dokumentuose.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Azijos šriftai (ne HTML dokumentuose).

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos šriftai.


Line change

Set the options for line breaks in Asian language documents.

Apply list of forbidden characters to the beginning and end of line

Rašmenys iš neleistinų rašmenų sąrašo nepaliekami eilučių pradžioje ar pabaigoje. Tokie rašmenys bus perkelti arba į ankstesnę, arba į kitą eilutę. Neleistinų rašmenų sąrašą galima taisyti lange → Kalbos nuostatos → Azijos kalbų išdėstymas.

Allow hanging punctuation

Prevents commas and periods from breaking the line. Instead, these characters are added to the end of the line, even in the page margin.

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.

Paremkite mus!