Asian Layout

Čia nustatomos rašymo dvigubomis eilutėmis Azijos kalbomis parinktys. Pirmiausia pažymėkite norimą tekstą, tada taikykite šias parinktis.

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.


Double-lined

Čia pažymėtam tekstui nustatomos rašymo dvigubomis eilutėmis nuostatos.

Rašyti dvigubomis eilutėmis

Pažymėtoje veikiamojo dokumento srityje leidžiama rašyti dvigubomis eilutėmis.

Apskliaudžiantys rašmenys

Nurodykite, kokiais rašmenimis apskliausti dvigubų eilučių sritį.

Pradžios rašmuo

Parinkite rašmenį, žyminti dvigubų eilučių srities pradžią. Jei norite parinkti kitokį rašmenį, spustelėkite įrašą Kiti rašmenys.

Pabaigos rašmuo

Parinkite rašmenį, žyminti dvigubų eilučių srities pabaigą. Jei norite parinkti kitokį rašmenį, spustelėkite įrašą Kiti rašmenys.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!