Čia nustatoma rašmenų padėtis, mastelis, posūkis ir tarpai.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Padėtis.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Lygiuotė.


Pakeitimai bus pritaikyti pažymėtam tekstui, visam žodžiui, kuriame tuo metu yra žymeklis, arba naujai renkamam tekstui.

Padėtis

Rašmenims pritaikoma apatinio ar viršutinio indekso padėtis.

Viršutinis indeksas

Sumažinamas pažymėto teksto dydis ir tekstas pakeliamas virš bazinės linijos.

Normal

Pašalinamas viršutinio ar apatinio indekso formatas.

Apatinis indeksas

Sumažinamas pažymėto teksto dydis ir tekstas nuleidžiamas žemiau bazinės linijos.

Pakelti arba nuleisti

Įveskite procentinę reikšmę, kiek norite pakelti ar nuleisti pažymėtą tekstą bazinės linijos atžvilgiu. Šimtas procentų atitinka šrifto aukštį.

Santykinis dydis

Įveskite procentinę reikšmę, kiek norite sumažinti pažymėto teksto dydį.

Automatic

Automatiškai nustatoma, kiek pažymėtą tekstą pakelti ar nuleisti bazinės linijos atžvilgiu.

Posūkis ir plotis

Pločio mastelis

Čia nurodykite šrifto pločio procentinę dalį, iki kurios horizontaliai išplėsti arba suspausti pažymėtą tekstą.

Spacing

Čia nurodomas tarpas tarp atskirų rašmenų.

Spacing

Nurodomas tarpas tarp pažymėto teksto rašmenų. Dydį, kuriuo norite išplėsti arba susiaurinti tarpą tarp rašmenų, įveskite suktuko laukelyje.

Tip Icon

Jei norite padidinti tarpą, įveskite teigiamą reikšmę, jei sumažinti – neigiamą.


Pair kerning

Tarpas tarp tam tikrų raidžių priderinamas automatiškai.

Sanglauda galima tik tam tikriems šriftų tipams. Spausdintuvas taip pat turės būti suderinamas su šia funkcija.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Paremkite mus!