Rašmenų savybės

Čia nurodomos naudotinos rašmenų savybės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.


Rašmenų savybių lango nuotrauka

Pakeitimai bus pritaikyti pažymėtam tekstui, visam žodžiui, kuriame tuo metu yra žymeklis, arba naujai renkamam tekstui.

Teksto spalva

Parenkama pažymėto teksto spalva. Jei parinksite nuostatą Automatiškai, teksto spalva bus juoda, kai naudojamas šviesus fonas, ir balta, kai naudojamas tamsus fonas.

warning

Teksto spalvos nepaisoma rodant tekstą ekrane, jei lange LibreOffice → Pritaikymas neįgaliesiems įgalinta parinktis Ekrano vaizdui naudoti automatinę teksto spalvą.


Skaidrumas

Nustatomas rašmenų skaidrumas. 100% vertė reiškia visiškai skaidrų tekstą, 0% – visiškai nepermatomą.

Text Decoration

Linija viršuje

Parinkite norimą linijos virš teksto stilių. Jei norite, kad linija būtų tik virš žodžių, pažymėkite parinktį Tarpų nebraukti.

Linijos viršuje spalva

Parinkite linijos viršuje spalvą.

Perbraukimas

Parinkite norimą pažymėto teksto perbraukimo stilių.

note

Jei dokumentą įrašysite „Microsoft Word“ formatu, visi perbraukimo stiliai bus pakeisti į viengubą liniją.


Pabraukimas

Parinkite norimą pabraukimo linijos stilių. Jei norite pabraukti tik žodžius, pažymėkite parinktį Tarpų nebraukti.

note

Jei pabraukimą pritaikysite viršutinio indekso tekstui, pabraukimo linija bus pakelta į indekso aukštį. Jei viršutinis indeksas yra žodyje, užrašytame įprastu tekstu, pabraukimo linija nekeliama.


Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Underline

Underline

Pabraukimo spalva

Parinkite pabraukimo linijos spalvą.

Tarpų nebraukti

Norimas efektas taikomas tik žodžiams, praleidžiant tarpus.

Efektai

Čia parenkami norimi pritaikyti teksto efektai.

Reljefas

Parinkite pažymėtam tekstui taikytiną reljefo efektą. Rašmenys su pritaikytu iškilaus reljefo efektu atrodys tarsi esantys iškilę iš lapo. Įdubus reljefo efektas suteiks rašmenims į lapą įspaustų rašmenų vaizdą.

Kontūras

Rodomas tik pažymėtų rašmenų kontūras. Šio efekto negalima pritaikyti visiems šriftams.

Šešėlis

Pridedamas šešėlis, krentantis žemyn ir dešinėn nuo pažymėtų rašmenų.

Azijos kalbos

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Išskyrimo simbolis

Parinkite ženklą, kuris bus rodomas virš arba po visu pažymėtu tekstu.

Padėtis

Nurodykite, kur turi būti rodomas išskyrimo simbolis.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!