Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Šriftas.

Duomenų bazės lentelėje atverkite kontekstinį eilutės antraštės meniu, pasirinkite komandą Lentelės formatavimas ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pavadinimas ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Legenda ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Ašis ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).


Pakeitimai bus pritaikyti pažymėtam tekstui, visam žodžiui, kuriame tuo metu yra žymeklis, arba naujai renkamam tekstui.

Priklausomai nuo kalbos nuostatų, formatavimą galima keisti šiems šriftų tipams:

note

Kompleksinio teksto ir Azijos kalbų rašmenims įgalinti pasirinkite → Kalbos nuostatos → Kalba ir pažymėkite atitinkamų parinkčių langelius.


Garnitūras

Įveskite kompiuteryje įdiegto ir norimo naudoti šrifto pavadinimą arba parinkite šriftą iš sąrašo.

Šrifto pavadinimas bus rodomas atitinkamu šriftu, jei parinkčių lange LibreOffice → Rodymas bus pažymėta parinktis Rodyti šriftų peržiūrą.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Piktograma

Šrifto pavadinimas

Stilius

Parinkite norimą taikyti formatavimą.

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Icon Bold

Bold

Icon Italic

Italic

Dydis

Įveskite arba parinkite norimą šrifto dydį. Keičiamo dydžio šriftams reikšmė gali būti ir dešimtainė trupmena.

Jei kuriate stilių kito stiliaus pagrindu, galima nurodyti ir procentinę dydžio reikšmę ar skirtumą taškais, (pavyzdžiui, -2 tšk. ar +5 tšk.).

Piktograma formatavimo mygtukų juostoje:

Kalba

Čia nustatoma pažymėto ar naujai renkamo teksto rašybos tikrinimo kalba. Kalbos, kurioms yra įdiegtas rašybos tikrinimo modulis, pažymėtos varnele.

Jei kalbų sąrašas pateikiamas jungtiniame langelyje, o norimos kalbos sąraše nėra, galima įvesti galiojančią BCP 47 tipo kalbos žymę.

For language tag details please see the IETF language tag Wikipedia page and the W3C Language tags in HTML and XML article.

warning

Rašybos tikrinimas parinktai kalbai veikia tik tuomet, kai yra įdiegtas atitinkamos kalbos paketas. Kalbos pavadinimas pažymimas varnele, jei tai kalbai yra aktyvintas rašybos tikrinimas.


Šriftų savybės

Čia rašmenims galima parinkti ir pritaikyti tipografines šriftų savybes.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Paremkite mus!