Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Paveikslas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon Image

Paveikslas


Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Link

Inserts the selected graphic file as a link.

Preview

Displays a preview of the selected graphic file.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!