Standard Bar

Shows or hides the Standard bar.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Standartinė juosta.


Paremkite mus!