Palyginti su dokumentu

Veikiamasis dokumentas palyginamas su kitu pasirinktu dokumentu. Pasirinkto dokumento turinys atsivėrusiame dialogo lange vaizduojamas kaip pašalinti elementai. Jei norite įterpti pasirinkto dokumento turinį į veikiamąjį dokumentą, pažymėkite norimą elementą, spustelėkite mygtuką Atmesti, o tada spustelėkite Įterpti.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.


Dokumento versijų palyginimas

Paremkite mus!