Sąrašas

Čia galima priimti arba atmesti pataisas po vieną.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


Kortelėje Sąrašas išvardijamos visos veikiamajame dokumente pažymėtos pataisos. Jei norite šį sąrašą filtruoti, atverkite kortelę Filtras ir ten nurodykite filtravimo kriterijus.

Atrankos laukas

Šiame lauke išvardijamos visos dokumente atliktos pataisos. Kai čia pažymimas vienas įrašas, atitinkama pataisa pažymima ir dokumente. Jei norite perrikiuoti sąrašą, spustelėkite stulpelio antraštę. Keletą įrašų pažymėti galima laikant nuspaustą klavišą .

tip

Jei norite taisyti pataisos komentarą, spustelėkite reikiamą pataisos įrašą dešiniuoju pelės klavišu ir iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Taisyti komentarą.


Kai priimsite arba atmesite vieną ar kelias pataisas, jos lauke bus sugrupuotos pagal būsena „Priimta“ arba „Atmesta“.

Veiksmas

Pataisos, kurios buvo atliktos dokumente.

Autorius

Naudotojai, atlikę pataisas.

Data

Data ir laikas, kada buvo atlikta pataisa.

Komentaras

Su pataisa susieti komentarai.

Priimti

Priimama pažymėta pataisa ir pašalinamas pataisos žymėjimas dokumente.

Atmesti

Atmetama pažymėta pataisa ir pašalinamas pataisos žymėjimas dokumente.

Priimti viską

Priimamos visos pataisos ir pašalinamas jų žymėjimas dokumente.

Atmesti viską

Atmetamos visos pataisos ir pašalinamas jų žymėjimas dokumente.

Kontekstiniame sąrašo meniu yra papildomų komandų:

Taisyti komentarą

Taisomas pažymėtos pataisos komentaras.

Rikiuoti pagal

Sąrašas rikiuojamas pagal vieną iš stulpelių antraščių.

Veiksmas

Sąrašas rikiuojamas pagal pataisų tipus.

Autorius

Sąrašas rikiuojamas pagal pataisų autorius.

Data

Sąrašas rikiuojamas pagal pataisų datą ir laiką.

Komentaras

Sąrašas rikiuojamas pagal prie pataisų pridėtus komentarus.

Vieta dokumente

Sąrašas rikiuojamas pagal pataisų vietą dokumente. Tai numatytoji rikiavimo tvarka.

Paremkite mus!