Tvarkyti pataisas

Dialogo lange priimamos arba atmetamos pataisos.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Track Changes - Manage.


Sąrašas

Čia galima priimti arba atmesti pataisas po vieną.

Filtras

Čia nustatomi filtravimo kriterijai pataisų sąrašui, rodomam kortelėje Sąrašas.

Paremkite mus!