Žymėti pataisas

Pažymima kiekviena veikiamojo dokumento pataisa, užrašomas pataisos autorius ir data.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Track Changes - Record.


Kai aktyvintas pataisų žymėjimas, žymimi tokie dokumento pakeitimai:

Paremkite mus!