Sekti taisymus

Čia yra komandos pataisoms dokumente sekti ir tvarkyti.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Track Changes.


Žymėti pataisas

Pažymima kiekviena veikiamojo dokumento pataisa, užrašomas pataisos autorius ir data.

Apsaugoti slaptažodžiu

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Show Track Changes

Pataisų žymėjimas parodomas arba paslepiamas.

Tvarkyti pataisas

Dialogo lange priimamos arba atmetamos pataisos.

Komentuoti pataisą

Enter a comment for the recorded change.

Paremkite mus!