Teksto formatas (paieška)

Ieškoma tam tikrų teksto formatavimo požymių – šrifto, šrifto efektų, teksto skaidymo būdų ir pan.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


Požymių paieškos kriterijai išvardijami po laukeliu Ko ieškoti.

note

Kai ieškote ir norite pakeisti formatą, laukelyje Ko ieškoti ieškomo teksto įvesti nereikia.


Jei norite nustatyti formatą, kuriuo reikės pakeisti ieškomą formatą, spustelėkite laukelyje Kuo pakeisti, tuomet spustelėkite mygtuką Formatas.

Formato paieškos ar keitimo kriterijai nustatomi teksto formato paieškos arba teksto formato keitimo dialogo languose. Šiuose languose yra tokios kortelės:

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Rašmenų savybės

Čia nurodomos naudotinos rašmenų savybės.

Įtraukos ir intervalai

Čia nustatomos pastraipos įtraukų ir intervalų parinktys.

Lygiuotė

Čia nustatoma pastraipos lygiuotė puslapio paraščių atžvilgiu.

Teksto skaidymas

Nustatomos žodžių kėlimo ir teksto skaidymo puslapiais parinktys.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Azijos kalbos

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Čia nustatoma rašmenų padėtis, mastelis, posūkis ir tarpai.

Asian Layout

Čia nustatomos rašymo dvigubomis eilutėmis Azijos kalbomis parinktys. Pirmiausia pažymėkite norimą tekstą, tada taikykite šias parinktis.

Azijos šriftai

Čia nustatomos šriftų parinktys langeliams ar pastraipoms, kuriose vartojamos Azijos kalbos. Jei norite įgalinti Azijos kalbas, parinkčių lange atverkite kortelę Kalbos nuostatos → Kalba, o tada parinkčių grupėje Rašybos tikrinimo kalba pažymėkite langelį Azijos. Azijos šriftų nuostatų nepaisoma HTML dokumentuose.

Paremkite mus!