Teksto formatas (paieška)

Ieškoma tam tikrų teksto formatavimo požymių – šrifto, šrifto efektų, teksto skaidymo būdų ir pan.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti ir spustelėkite mygtuką Formatas.


Požymių paieškos kriterijai išvardijami po laukeliu Ko ieškoti.

Note Icon

Kai ieškote ir norite pakeisti formatą, laukelyje Ko ieškoti ieškomo teksto įvesti nereikia.


Jei norite nustatyti formatą, kuriuo reikės pakeisti ieškomą formatą, spustelėkite laukelyje Kuo pakeisti, tuomet spustelėkite mygtuką Formatas.

Formato paieškos ar keitimo kriterijai nustatomi teksto formato paieškos arba teksto formato keitimo dialogo languose. Šiuose languose yra tokios kortelės:

Rašmenų savybės

Čia nurodomos naudotinos rašmenų savybės.

Įtraukos ir intervalai

Čia nustatomos pastraipos įtraukų ir intervalų parinktys.

Lygiuotė

Čia nustatoma pastraipos lygiuotė puslapio paraščių atžvilgiu.

Teksto skaidymas

Nustatomos žodžių kėlimo ir teksto skaidymo puslapiais parinktys.

Area

Čia nustatoma fono spalva arba paveikslas.

Azijos kalbos

Šios komandos galimos tik jei programoje yra įgalintos Azijos kalbos. Azijos kalbas įgalinti galima lange → Kalbos nuostatos → Kalba.

Čia nustatoma rašmenų padėtis, mastelis, posūkis ir tarpai.

Asian Layout

Čia nustatomos rašymo dvigubomis eilutėmis Azijos kalbomis parinktys. Pirmiausia pažymėkite norimą tekstą, tada taikykite šias parinktis.

Azijos šriftai

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Paremkite mus!