Požymiai

Čia galima nurodyti, kokių tekto požymių ieškoti. Pavyzdžiui, jei ieškosite požymio Šriftas, bus rastos visos teksto atkarpos, kuriose pritaikytas ne numatytasis šriftas. Tokiose atkarpose šriftas gali būti pakeistas tiesioginiu formatavimu arba pritaikius stilių.

Požymių paieška

Parinktys

Čia parenkami ieškotini požymiai.

Bazinių linijų lygiavimas

Randamas bazinių linijų lygiavimo požymis.

Efektai

Randami rašmenys, kuriems pritaikyti efektai Didžiosios raidės, Mažosios raidės, Iš didžiųjų raidžių ar Sumažintos didžiosios raidės.

Eilučių intervalas

Randamas pritaikytas eilučių intervalo (viengubo, 1,5 eilutės, dvigubo, proporcinio, mažiausio, keičiamo) požymis.

Kalba

Randamas nustatytos rašybos tikrinimo kalbos požymis.

Keliamos eilutės

Randamas mažiausio keliamų eilučių skaičiaus požymis.

Kontūras

Randamas kontūro požymis.

Lygiuotė

Randamas lygiuotės (kairinės, dešininės, centrinės ar abipusės) požymis.

Mirksėjimas

Randami rašmenys, kuriems pritaikytas mirksėjimo požymis.

Neskaidyti pastraipos

Randamas požymis Neskaidyti pastraipos.

Pabraukta

Randami rašmenys, kuriems pritaikytas pabraukimo požymis (vienguba ar dviguba linija arba taškais).

Padėtis

Randami rašmenys, kuriems pritaikyta įprasta, viršutinio indekso ar apatinio indekso padėtis.

Paliekamos eilutės

Randamas mažiausio paliekamų eilučių skaičiaus požymis.

Pastraipų intervalas

Randamas intervalo (prieš ar po pastraipos) požymis.

Perbraukta

Randami rašmenys, kuriems pritaikytas viengubo ar dvigubo perbraukimo požymis.

Posūkis

Randamas posūkio požymis.

Puslapio stilius

Randamas lūžio su puslapio stiliumi požymis.

Rašmens fonas

Randami rašmenys, kuriems pritaikytas fono požymis.

Rašmenų mastelis

Randamas rašmenų mastelio požymis.

Reljefas

Randamas pritaikytas reljefo požymis.

Sanglauda

Randami pritaikyti tarpų tarp rašmenų (įprastinių, praretintų ar glaudžių) ir rašmenų sanglaudos požymiai.

Susieti su kita pastraipa

Randamas požymis Susieti su kita pastraipa.

Tabuliavimo pozicijos

Randamos pastraipos, kuriose yra įterptos papildomos tabuliavimo pozicijos.

Tarpų nebraukti

Randami atskiri žodžiai su pritaikytais pabraukimo arba perbraukimo požymiais.

Teksto spalva

Randamos visos teksto ištraukos, kurioms buvo pritaikyta ne numatytoji spalva.

Vertikalus teksto lygiavimas

Randamas tekstas su pritaikytu vertikalaus teksto lygiavimo požymiu.

Įtrauka

Randamas įtraukos (iš kairės, iš dešinės, pirmosios eilutės) požymis.

Šešėlis

Randamas šešėlio požymis.

Šriftas

Randamos visos teksto ištraukos, kurioms pritaikytas ne numatytasis šriftas.

Šrifto dydis

Randamas šrifto dydžio požymis.

Šrifto stilius

Randami kursyvo arba pusjuodžio ir kursyvo šrifto požymiai.

Šrifto storis

Randami pusjuodžio arba pusjuodžio ir kursyvo šrifto požymiai.

Žodžių kėlimas

Randamas pritaikytas žodžių kėlimo požymis.

Paremkite mus!