Panašumų paieška

Ieškoma frazių, panašių į įvestą laukelyje Ko ieškoti. Pažymėkite šią parinktį, tuomet spustelėkite mygtuką Panašumai ir nustatykite panašumo parinktis.

Jei norite tai atlikti…


Pavyzdžiui, atliekant panašumų paiešką galima rasti žodžius, nuo įvesto laukelyje Ko ieškoti besiskiriančius dviem rašmenimis.

Nuostatos

Nustatomi žodžio panašumo į ieškinį kriterijai.

Nesutampančių rašmenų

Nurodykite, kiek rašmenų gali nesutapti ieškinyje ir randamuose žodžiuose. Pavyzdžiui, jei parinksite reiškmę 2, žodžiai „namas“ ir „bumas“ bus laikomi panašiais.

Daugiau rašmenų

Nurodykite didžiausią leistiną rašmenų skaičių, kiek randami žodžiai gali būti ilgesni už ieškinį.

Mažiau rašmenų

Nurodykite rašmenų skaičių, kiek randami žodžiai gali būti trumpesni už ieškinį.

Apjungti

Vykdant paiešką atsižvelgiama į visas nurodytų panašumų paieškos nuostatų kombinacijas.

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Paremkite mus!