Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Edit - Find & Replace.

From toolbars:

Icon Find & Replace

Ieškoti ir keisti

From the keyboard:

+ H


Ko ieškoti

Įveskite norimą rasti tekstą arba pasirinkite ankstesnį ieškinį iš išskleidžiamojo sąrašo.

Paieškos parinktys išvardintos po laukeliu Ko ieškoti ir to paties dialogo lango parinkčių grupėje Kitos parinktys.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

Disable this option to consider all possible case matches. For example, entering "a" in the Find box matches both "a" and "A".

note

Be aware that some characters may have more than one match when Match case is disabled. For instance, "s" matches "s", "S" and "ß" (sharp S used in the German language).


Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Kuo pakeisti

Įveskite tekstą, kuriuo norite pakeisti radinį(-us), arba iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite anksčiau naudotą tekstą arba stilių.

Keitimo parinktys išvardintos po laukeliu Ko ieškoti ir to paties dialogo lango parinkčių grupėje Kitos parinktys.

Ieškoti ankstesnio

Dokumente randamas ir pažymimas ankstesnis ieškomo teksto ar formato atvejis.

Ieškoti kito

Dokumente randamas ir pažymimas kitas ieškomo teksto ar formato atvejis.

Pakeisti

Pakeičiamas pažymėtas ieškoto teksto ar formato atvejis ir ieškoma kito atvejo.

Pakeisti visus

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Kitos parinktys

Rodoma daugiau arba mažiau paieškos parinkčių. Spustelėkite šią antraštę dar kartą, jei norite paslėpti papildomas parinktis.

Tik pažymėtoje srityje

Ieškoma tik pažymėtame tekste arba langeliuose.

Pradžios link

Paieška pradedama ties žymeklio vieta ir vykdoma dokumento pradžios kryptimi.

Ieškoma nurodyto stiliaus teksto. Pažymėkite šį langelį, tuomet laukelyje Ko ieškoti iš sąrašo parinkite ieškomą stilių. Stilių, kuriuo norite pakeisti radinius, parinkite iš laukelio Kuo pakeisti sąrašo.

Panašumų paieška

Ieškoma frazių, panašių į įvestą laukelyje Ko ieškoti. Pažymėkite šią parinktį, tuomet spustelėkite mygtuką Panašumai ir nustatykite panašumo parinktis.

Atsižvelgti į rašmens plotį (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Panašūs garsai (japonų) (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Paieška japonų kalba

Diacritic-sensitive

Searches exact match, does not include Unicode combining marks in search. For example, searching for كتب will not match كَتَبَ or كُتُب or كتِب and so on.

Kashida-sensitive

Searches exact match, does not include Arabic Tatweel mark U+0640 (also known as Kashida) in search. For example, searching for كتاب will not match كـتاب or كتــــاب and so on.

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

tip

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.


Paremkite mus!