Ieškoti ir keisti

Veikiamajame dokumente randamas arba pakeičiamas tam tikras tekstas ar teksto formatas.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Find & Replace.

+H

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon

Ieškoti ir keisti


Ko ieškoti

Įveskite norimą rasti tekstą arba pasirinkite ankstesnį ieškinį iš išskleidžiamojo sąrašo.

Paieškos parinktys išvardintos po laukeliu Ko ieškoti ir to paties dialogo lango parinkčių grupėje Kitos parinktys.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Kai parinktis pažymėta, didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis.

Ieškoma tik ištisų žodžių, atitinkančių ieškinį, arba langelių, kurių visas turinys sutampa su ieškinio tekstu.

Kuo pakeisti

Įveskite tekstą, kuriuo norite pakeisti radinį(-us), arba iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite anksčiau naudotą tekstą arba stilių.

Keitimo parinktys išvardintos po laukeliu Ko ieškoti ir to paties dialogo lango parinkčių grupėje Kitos parinktys.

Ieškoti ankstesnio

Dokumente randamas ir pažymimas ankstesnis ieškomo teksto ar formato atvejis.

Ieškoti kito

Dokumente randamas ir pažymimas kitas ieškomo teksto ar formato atvejis.

Pakeisti

Pakeičiamas pažymėtas ieškoto teksto ar formato atvejis ir ieškoma kito atvejo.

Pakeisti visus

Pakeičiami visi ieškomo teksto ar formato atvejai.

Kitos parinktys

Rodoma daugiau arba mažiau paieškos parinkčių. Spustelėkite šią antraštę dar kartą, jei norite paslėpti papildomas parinktis.

Tik pažymėtoje srityje

Ieškoma tik pažymėtame tekste arba langeliuose.

Pradžios link

Paieška pradedama ties žymeklio vieta ir vykdoma dokumento pradžios kryptimi.

Panašumų paieška

Ieškoma frazių, panašių į įvestą laukelyje Ko ieškoti. Pažymėkite šią parinktį, tuomet spustelėkite mygtuką Panašumai ir nustatykite panašumo parinktis.

Atsižvelgti į rašmens plotį (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Pusės pločio ir viso pločio rašmenų formos laikomos skirtingomis.

Panašūs garsai (japonų) (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Leidžiama parinkti paieškos nuostatas panašiai rašomiems japonų kalbos garsams. Pažymėkite parinktį, tuomet spustelėkite mygtuką Garsai ir parinkite nuostatas.

Paieška japonų kalba

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Tip Icon

Jei užvėrėte dialogo langą Ieškoti ir keisti, paiešką su vėliausiai naudotais paieškos kriterijais toliau galima vykdyti paspaudus klavišus Lyg2++F.


Paremkite mus!