Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Undo.

+Z

Standartinėje arba lentelės duomenų mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon

Atšaukti


tip

Jei norite pakeisti galimų atšaukti komandų skaičių, atverkite sudėtingesnės sąrankos langą ir nustatykite norimą savybės „/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps“ reikšmę.


Note Icon

Kai kurių komandų, pavyzdžiui, stilių taisymo, atšaukti negalima.


tip

Atstatyti atšauktos komandos rezultatą galima pasirinkus komandą Taisa → Atstatyti.


Atšaukimo komanda duomenų bazių lentelėse

Taisant duomenų bazių lenteles atšaukti galima tik paskutinę komandą.

Warning Icon

Jei duomenų bazės lentelėje, kuri dar nebuvo įrašyta, atliksite duomenų įrašo pakeitimus ir tuomet įvykdysite komandą Atšaukti, įrašas bus pašalintas.


Atšaukimo komanda pateiktyse

Galimų atšaukti komandų sąrašas panaikinamas, jei skaidrei pritaikomas naujas maketas.

Paremkite mus!