Versijos

Čia galima įrašyti ir tvarkyti skirtingas veikiamojo dokumento versijas tame pačiame faile. Dokumento versijas galima atverti, pašalinti, lyginti tarpusavyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Versijos.


Warning Icon

Jei, pasirinkę komandą Failas → Įrašyti kaip, įrašysite dokumento, turinčio keletą versijų, kopiją, versijų informacija kartu su dokumentu įrašyta nebus.


Naujos versijos

Čia nustatomos naujų dokumento versijų įrašymo parinktys.

Įrašyti naują versiją

Esamoji dokumento būsena įrašoma kaip nauja versija. Dialogo lange Įterpti versijos komentarą galima įvesti norimą komentarą tai versijai.

Įterpti versijos komentarą

Čia, įrašant naują dokumento versiją, įvedamas komentaras. Jei šį dialogo langą atvėrėte mygtuku Rodyti, komentaro taisyti nebus galima.

Užveriant visada įrašyti naują versiją

Kai ši parinktis pažymėta, užveriant dokumentą su neįrašytais taisymais „LibreOffice“ programa automatiškai sukurs nauja dokumento versiją.

Jei dokumentą įrašysite rankiniu būdu, o po to neatliksite jokių pakeitimų ir užversite dokumentą, nauja versija nebus sukurta.

Esamos versijos

Čia išvardijamos visos esamos veikiamojo dokumento versijos. Rodoma versijų sukūrimo data ir laikas, autorius ir komentarai.

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Atverti

Pažymėta dokumento versija atveriama tik skaitymui skirtame lange.

Rodyti

Parodomas visas pažymėtos versijos komentaras.

Šalinti

Pažymėta dokumento versija pašalinama.

Palyginti

Pažymimos ir palyginamos kiekvienoje dokumento versijoje atliktos pataisos. Čia pat galima ir tvarkyti pataisas.

Paremkite mus!