Kurti pagrindinį dokumentą

Sukuriamas pagrindiis dokumentas iš veikiamojo programos „Writer“ dokumento. Naujas podokumentis sukuriamas kiekvienam pirminio dokumento stiliui arba struktūros lygmeniui.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Kurti pagrindinį dokumentą.


Sukūrus pagrindinį dokumentą pasirodo žvalgiklis. Jei norite podokumentį taisyti, dukart paspauskite jo pavadinimą žvalgiklyje.

Failo vardas

Įveskite failo vardą arba failo kelią. Čia taip pat galima įvesti URL adresą.

Skyriklis

Select the paragraph style or outline level that you want to use to separate the source document into sub-documents. By default a new document is created for every outline level 1.

Failo tipas

Parinkite įrašomo dokumento formatą. Failų sąraše bus rodomi tik parinkto formato failai. Failų tipai aprašyti žinyno skyriuje apie importo ir eksporto filtrus.

Įrašyti

Įrašomas failas.

Paremkite mus!