Siųsti

Siunčia dabartinio dokumento kopiją skirtingoms programoms.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite meniu Failas → Siųsti.


Dokumentą el. paštu

Numatytojoje el. pašto programoje atveriamas naujas langas su dabartiniu dokumentu kaip priedu. Naudojamas dabartinis failo formatas.

Email as PDF

Shows the Export as PDF dialog, exports the current document to Portable Document Format (PDF), and then opens an email sending window with the PDF as an attachment.

Paremkite mus!