Spausdinti

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite komandą Failas → Spausdinti.

From the tabbed interface:

Choose File - Print.

From the keyboard:

Paspauskite klavišus +P

From toolbars:

Print Icon

Print


Dialogo langą Spausdinti sudaro iš trys pagrindinės dalys: peržiūra su naršymo mygtukais, kortelės su valdymo elementais, būdingais dabartiniam dokumento tipui, ir Spausdinti, Atšaukti ir Pagalba mygtukai.

Jei norite sužinoti tiktai kaip spausdinamas dokumentas, spustelėkite bet kurį iš šių saitų.

Bendrieji patarimai spausdinimui:

Duomenų kiekio mažinimas spartesniam spausdinimui

Nespalvotas spausdinimas

Didžiausio spausdinimo ploto lape nustatymas

note

Dialogo lange Spausdinti apibrėžti nustatymai galioja tik dabartinei spausdinimo užduočiai, kurią pradėjote spustelėdami mygtuką Spausdinti. Jei norite visam laikui pakeisti kai kurias parinktis, atverkite → „%{PRODUCTNAME}“ (programos pavadinimas) → Spausdinti.


note

Spustelėkite Vald2+F1 arba pasirinkite Žinynas → Kas tai? ir nurodykite bet kurį valdiklio elementą, esantį Spausdinti dialogo lange, gausite išplėstinį žinyno tekstą.


Peržiūra

Peržiūra rodo, kaip atrodys kiekvienas popieriaus lapas. Galite peržiūrėti visus lapus spaudydami mygtukus, esančius po peržiūra.

Preview checkbox

Turn on or off display of the print preview.

Preview navigation box

Enter the number of page to be shown in the preview in the box or use the arrow buttons to display pages in the preview.

🡆 Shows preview of the next page.

⯮ Shows preview of the last page.

🡄 Shows preview of the previous page.

⯬ Shows preview of the first page.

Bendrosios parinktys

Kortelėje Bendrosios parinktys yra svarbiausios spausdinimo parinktys. Čia galima nustatyti kuri dokumento dalis turi būti spausdinama, parinkti spausdintuvą ir atverti dialogą Spausdintuvo parinktys.

Printer

The list box shows the installed printers. Click the printer to use for the current print job.

Status

Shows the availability of the selected printer.

Properties

Opens the Printer Properties dialog. The printer properties vary according to the printer that you select.

Range and copies

All pages

Prints the entire document.

Pages

Prints only the pages or slides that you specify in the Pages box.

Selection

Prints only the selected area(s) or object(s) in the current document.

To print a range of pages, use a format like 3-6. To print single pages, use a format like 7;9;11. You can print a combination of page ranges and single pages, by using a format like 3-6;8;10;12.

Include

Select the subset of pages to print. Possible values are:

Paper sides

If the printer is capable of duplex printing it's possible to choose between using only one side of the paper or both.

Number of copies

Enter the number of copies that you want to print.

Collate

Preserves the page order of the original document.

Create separated prints jobs for collated output

Check to not rely on the printer to create collated copies but create a print job for each copy instead.

Print in reverse order

Check to print pages in reverse order.

Puslapių išdėstymas

Skyriuje Puslapio išdėstymas galima nurodyti taupyti popierių ir spausdinti kelis puslapius ant vieno popieriaus lapo. Galima apibrėžti spausdinamų puslapių išdėstymą ir dydį fiziniame lape.

Pakeiskite spausdinimo puslapių išdėstymą kiekviename popieriaus lape. Peržiūra rodo, kaip atrodys kiekvienas galutinis popieriaus lapas.

Kai kuriems dokumentų tipams galima spausdinti brošiūrą.

Paper size

Set the paper size you would like to use. The preview will show how the document would look on a paper of the given size.

Orientation

Select the orientation of the paper. Possible values are Portrait and Landscape.

Pages per sheet

Print multiple pages per sheet of paper.

Select how many pages to print per sheet of paper. When the number of pages is set to Custom, then the following settings shows:

Pages

Select number of rows.

By

Select number of columns.

Margin

Select margin between the printed pages and paper edge.

Distance

Select margin between individual pages on each sheet of paper.

Order

Select order in which pages are to be printed.

Draw a border on each page

Check to draw a border around each page.

Brochure

Select the Brochure option to print the document in brochure format.

Brošiūros spausdinimas

Paremkite mus!