Saugumas

Čia galima nustatyti veikiamojo dokumento slaptažodį ir kitas saugumo parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Saugumas.


Atverti failą tik skaitymui

Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad dokumentą būtų galima atverti tik skaitymui.

Note Icon

Ši bendrinimo parinktis skirta apsaugoti dokumentą nuo netyčinių pakeitimų. Net ir įgalinus parinktį vis tiek bus galima taisyti dokumento kopiją, o kopiją įrašyti tokiu pačiu vardu, kaip ir pradinis failas.


Žymėti pataisas

Įjungiamas pataisų žymėjimas. Ši parinktis lygiavertė komandai Taisa → Sekti taisymus → Žymėti pataisas.

Tip Icon

Jei pataisų žymėjimą norite apsaugoti slaptažodžiu, spustelėkite mygtuką Apsaugoti ir įveskite slaptažodį. Kiti naudotojai galės taisyti šį dokumentą, bet negalės sustabdyti pataisų žymėjimo neįvedę slaptažodžio.


Apsaugoti; Naikinti apsaugą

Pataisų žymėjimo veiksena apsaugoma slaptažodžiu. Jei veikiamojo dokumento pataisų žymėjimas yra apsaugotas slaptažodžiu, šis mygtukas vadinasi Naikinti apsaugą. Jei norite panaikinti pataisų žymėjimo apsaugą, spustelėkite mygtuką Naikinti apsaugą ir įveskite teisingą slaptažodį.

Paremkite mus!