Kitos savybės

Šioje kortelėje dokumentui galima priskirti savitus informacinius laukus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Kitos savybės.


Savybės

Šioje srityje atskirose eilutėse nurodomos savitos savybės. Kiekvienai savybei galima nurodyti pavadinimą, tipą ir reikšmę. Savybes galima pridėti ir šalinti. Čia nurodytos savybės kitais formatais eksportuojamos kaip metaduomenys.

Pridėti savybę

Spustelėjus šį mygtuką savybių sąraše pridedama nauja eilutė.

Paremkite mus!