Pagrindinės

Čia rodoma pagrindinė informacija apie veikiamąjį failą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios kortelė.


Failas

Rodomas failo vardas.

Tipas

Rodomas veikiamojo failo tipas.

Vieta

Rodoma aplanko, kuriame yra failas, vieta ir vardas.

Dydis

Rodomas veikiamojo dokumento dydis baitais.

Sukurtas

Rodoma data ir laikas, kada failas buvo sukurtas, taip pat dokumento autorius.

Modifikuotas

Rodoma data ir laikas, kada dokumentas paskutinį kartą buvo įrašytas „LibreOffice“ formatu, ir kas tai atliko.

Šablonas

Rodomas šablono, naudoto dokumentui sukurti, pavadinimas.

Skaitmeniškai pasirašytas

Rodoma data ir laikas, kada dokumentas paskutinį kartą buvo pasirašytas, taip pat dokumentą pasirašęs autorius.

Skaitmeniniai parašai

Atveriamas skaitmeninių parašų dialogo langas, kuriame galima tvarkyti veikiamojo dokumento skaitmeninius parašus.

Atspausdinta

Rodoma data ir laikas, kada dokumentas paskutinį kartą buvo atspausdintas, ir kas tai atliko.

note

Išspausdinus dokumentas turi būti įrašytas, kad būtų išsaugoti jo paskutinio spausdinimo duomenys. Apie tai neįspėjama jeigu neišsaugotas dokumentas užvertas.


Bendras taisymo laikas

Rodomas laikas, kiek dokumentas buvo atvertas taisymui nuo failo sukūrimo. Taisymo laikas atnaujinamas kaskart įrašius failą.

Taisymų skaičius

Rodoma, kiek kartų dokumentas buvo įrašytas.

Įrašyti, kas modifikavo arba spausdino

Faile įrašomas visas naudotojo vardas. Vardą galima pakeisti lange → LibreOffice → Naudotojo duomenys.

Atstatyti savybes

Taisymo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo, sukūrimo data pakeičiama į dabartinę datą ir laiką, o versijų skaičius – į 1. Paskutinio pakeitimo ir spausdinimo datų reikšmės taip pat pašalinamos.

Su dokumentu įrašyti peržiūros paveikslėlį

Paremkite mus!