Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Įrašyti kaip.


„LibreOffice“ programose komandai Įrašyti kaip naudojamas operacinės sistemos failų parinkimo dialogo langas.

Note Icon

Jei dokumentą norite įrašyti kaip šabloną, pasirinkite komandą Failas → Šablonai → Įrašyti kaip šabloną.


Failo vardas

Įveskite failo vardą arba failo kelią. Čia taip pat galima įvesti URL adresą.

Failo tipas

Parinkite įrašomo dokumento formatą. Failų sąraše bus rodomi tik parinkto formato failai. Failų tipai aprašyti žinyno skyriuje apie importo ir eksporto filtrus.

Eksportuoti PDF formatu

XML failų formatai

Warning Icon

Visada pirmiausia įrašykite dokumentą „LibreOffice“ failų formatu, jei ketinate įrašyti išoriniu formatu. Eksportuojant į išorinį formatą gali būti prarasti kai kurie formatavimo elementai.


Įrašyti

Įrašomas failas.

Įrašyti su slaptažodžiu

Nustatomas slaptažodis, kurį reikės įvesti vėliau atveriant dokumentą.

Note Icon

Su slaptažodžiu įrašyti galima tik „LibreOffice“ XML failų formato dokumentus.


Užšifruoti GPG raktu

Naudojamas viešasis „OpenPGP“ raktas dokumentui užšifruoti.

Taisyti filtro nuostatas

Įrašant tam tikrus duomenų failus atveriamas dialogo langas skaičiuoklės dokumento įrašymo parinktims nustatyti.

Atranka

Kitokiu formatu eksportuojami tik pažymėti „LibreOffice“ grafikos dokumento ar pateikties objektai. Jei parinktis nepažymėta, eksportuojamas visas dokumentas.

Note Icon

Jei eksportuojate bet kuriuo dokumentų formatu, eksportuojamas visas dokumentas.


Paremkite mus!