Įrašyti kaip

Veikiamasis dokumentas įrašomas kitoje vietoje, kitokiu failo vardu ar kitokio tipo failu.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Įrašyti kaip.


Note Icon

Jei dokumentą norite įrašyti kaip šabloną, pasirinkite komandą Failas → Šablonai → Įrašyti kaip šabloną.


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Failo vardas

Įveskite failo vardą arba failo kelią. Čia taip pat galima įvesti URL adresą.

Failo tipas

Parinkite įrašomo dokumento formatą. Failų sąraše bus rodomi tik parinkto formato failai. Failų tipai aprašyti žinyno skyriuje apie importo ir eksporto filtrus.

Eksportuoti PDF formatu

XML failų formatai

Warning Icon

Visada pirmiausia įrašykite dokumentą „LibreOffice“ failų formatu, jei ketinate įrašyti išoriniu formatu. Eksportuojant į išorinį formatą gali būti prarasti kai kurie formatavimo elementai.


Įrašyti su slaptažodžiu

Nustatomas slaptažodis, kurį reikės įvesti vėliau atveriant dokumentą.

Note Icon

Su slaptažodžiu įrašyti galima tik „LibreOffice“ XML failų formato dokumentus.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Užšifruoti GPG raktu

Naudojamas viešasis „OpenPGP“ raktas dokumentui užšifruoti.

Atranka

Kitokiu formatu eksportuojami tik pažymėti „LibreOffice“ grafikos dokumento ar pateikties objektai. Jei parinktis nepažymėta, eksportuojamas visas dokumentas.

Note Icon

Jei eksportuojate bet kuriuo dokumentų formatu, eksportuojamas visas dokumentas.


Įrašyti

Įrašomas failas.

Paremkite mus!