Įrašyti

Įrašomas veikiamasis dokumentas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Įrašyti.

+S

Atverti standartinę arba lentelės duomenų juostą, spustelėti

Piktograma „Įrašyti“

Įrašyti


Note Icon

Kai taisote autotekstą ši komanda pakeičiama į Įrašyti autotekstą.


Paremkite mus!