Užverti

Užveria dokumentą nebaigiant programos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Užverti.


Komanda Užverti užveria visus atvertus esamo dokumento langus.

Jei esamą dokumentą koregavote, Jus paklaus, ar norite pakeitimus išsaugoti.

Kai užversite paskutinį atverto dokumento langą, matysite Pradžios langą.

Paremkite mus!