Užverti

Užveria dokumentą nebaigiant programos.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose File - Close.

From the tabbed interface:

Choose File - Close.

From toolbars:

Icon Close

Close


Komanda Užverti užveria visus atvertus esamo dokumento langus.

Jei esamą dokumentą koregavote, Jus paklaus, ar norite pakeitimus išsaugoti.

Kai užversite paskutinį atverto dokumento langą, matysite Pradžios langą.

Paremkite mus!