Atverti

Atveriamas arba importuojamas vietinis arba nuotolinis failas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Atverti.

+O

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Open File


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Open command.

Note Icon

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


Display area

Displays the files and folders in the folder that you are in. To open a file, select the file, and then click Open.

Tip Icon

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

File name

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. „LibreOffice“ turi automatinio teksto užbaigimo funkciją, kuri veikia kai kuriuose teksto langeliuose ir išskleidžiamuosiuose sąrašuose. Pavyzdžiui, URL adreso laukelyje surinkite . Automatinio užbaigimo funkcija parodys pirmąjį failą arba aplanką iš , kurio vardas prasideda raide „a“.

  2. Kitus failus ir aplankus galima peržvelgti spaudžiant rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Pasirinkto aplanko poaplankius galima parodyti paspaudus rodyklės dešinėn klavišą ir išskleidus sąrašą. Adresas pasirenkamas paspaudus įvedimo klavišą. Galimas ir spartusis automatinis užbaigimas: surinkus dalį teksto (pvz., URL adreso), reikia paspausti klavišą Pab. Jei tekstas, turintis surinktą pradžią, rastas, jis bus įrašytas į teksto lauką.

Version

If there are multiple versions of the selected file, select the version that you want to open. You can save and organize multiple versions of a document by choosing File - Versions. The versions of a document are opened in read-only mode.

File type

Select the file type that you want to open, or select All Files (*) to display a list of all of the files in the folder.

Open

Opens the selected document(s).

Insert

If you opened the dialog by choosing Insert - Document, the Open button is labeled Insert. Inserts the selected file into the current document at the cursor position.

Read-only

Opens the file in read-only mode.

Opening Documents With Templates

LibreOffice recognizes templates that are located in any folder from the following list:

Note Icon

When you use File - Templates - Save as Template to save a template, the template will be stored in your user template folder. When you open a document that is based on such a template, the document will be checked for a changed template as described below. The template is associated with the document, it may be called a "sticky template".


Note Icon

When you use File - Save As and select a template filter to save a template at any other folder that is not in the list, then the documents based on that template will not be checked.


When you open a document that was created from a "sticky template" (as defined above), LibreOffice checks to see if the template has been modified since the document was last opened. If the template was changed a dialog is shown where you can select which styles to apply to the document.

To apply the new styles from the template to the document, click Update Styles.

To retain the styles that are currently used in the document, click Keep Old Styles.

If a document was created using a template that cannot be found a dialog is shown that asks you how to proceed next time the document is opened.

To break the link between the document and the missing template, click No, otherwise LibreOffice will look for the template the next time you open the document.

Paremkite mus!