Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Atverti.

From the tabbed interface:

Choose File - Open.

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Atverti failą

From the keyboard:

+O


File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

note

Jeigu faile, kurį ketinate atverti, yra stilių, taikykite specialias taisykles.


Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

Places and Files

Add current folder to your favorite places using +. Remove a selected place from the list with -.

Displays the files and folders in the folder that you are in. Click column headers to sort files names, types, sizes or dates in ascending or descending order.

tip

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Modernios failų tvarkymo sistemos turi daug failų apdorojimo priemonių. Daugelis jų gali keisti failų vardus, kurti, šalinti, rikiuoti failus, suteikti failams ir aplankams piktogramas, juos pateikti medžiu arba sąrašu ir naršyti po juos, ir daug kitų funkcijų. Paspaudus dešinįjį pelės klavišą galima gauti darbo su failais komandų sąrašą.

Failo vardas

Įveskite failo vardą arba kelią iki failo.

Šios priemonės yra dialoge:

  1. „LibreOffice“ turi automatinio teksto užbaigimo funkciją, kuri veikia kai kuriuose teksto langeliuose ir išskleidžiamuosiuose sąrašuose. Pavyzdžiui, URL adreso laukelyje surinkite . Automatinio užbaigimo funkcija parodys pirmąjį failą arba aplanką iš , kurio vardas prasideda raide „a“.

  2. Kitus failus ir aplankus galima peržvelgti spaudžiant rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Pasirinkto aplanko poaplankius galima parodyti paspaudus rodyklės dešinėn klavišą ir išskleidus sąrašą. Adresas pasirenkamas paspaudus įvedimo klavišą. Galimas ir spartusis automatinis užbaigimas: surinkus dalį teksto (pvz., URL adreso), reikia paspausti klavišą Pab. Jei tekstas, turintis surinktą pradžią, rastas, jis bus įrašytas į teksto lauką.

Failo tipas

Pažymėkite tipą failų, kuriuos norėsite atverti arba pažymėkite Visi failai (*). Tada bus rodomi visi aplanke esantys failai.

Versija

Jei yra kelios pasirinkto failo versijos, pažymėkite tą, kurią norite atverti.Galite išsaugoti ir tvarkyti kelias dokumento versijas pasirinkę Failas – Versijos. Versijos atveriamos tik skaitymui.

Tik skaitymui

Atveria failą tik skaitymui.

Atverti

Atveria pažymėtą (-ą) dokumentą (-us).

Dokumentų atvėrimas naudojant šablonus

Kai atveriate dokumentą, sukurtą iš šablono, „LibreOffice“ patikrina, ar šablonas buvo modifikuotas po paskutinio atvėrimo. Jei šablonas buvo pakeistas, parodomas dialogo langas, kuriame galite pasirinkti, kokius stilius taikyti dokumentui.

„LibreOffice“ atpažįsta šablonus, esančius bet kuriame nurodytame kataloge Šablonai, esančiame – „LibreOffice“ – Keliai.

Jei dokumentas buvo sukurtas naudojant šabloną, kurio neįmanoma rasti, rodomas dialogo langas, kuriame klausiama, kaip elgtis kitą kartą, kai dokumentas bus atvertas.

Norėdami nutraukti nuorodą tarp dokumento ir trūkstamo šablono, spustelėkite No, kitaip „%{PRODUCTNAME}“ ieškos šablono, kai kitą kartą atversite dokumentą.

note

Kai naudojate Failas → Įrašyti kaip ir pasirenkate šablono filtrą, kad įrašytumėte šabloną bet kuriame kitame aplanke, kurio nėra sąraše, tada dokumentai tame šablone nebus patikrinti.


Paremkite mus!