Atverti

Atveriamas arba importuojamas vietinis arba nuotolinis failas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Atverti.

+O

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Atverti piktogramą

Atverti failą


„LibreOffice“ naudoja failų parinkiklį iš operacinės sistemos langų tvarkytuvės komandoje Atverti.

Note Icon

Jeigu faile, kurį ketinate atverti, yra stilių, taikykite specialias taisykles.


Rodymo sritis

Rodo aplankus ir failus aplanke, kuriame esate. Tam, kas atverti failą, jį pažymėkite ir spustelėkite Atverti.

Tip Icon

Tam, kad vienu metu atverti daugiau negu vieną dokumentą kiekvieną atskirame lange, laikydami paspaustą klavišą žymėkite failus ir po to spustelėkite Atverti.


Modernios failų tvarkymo sistemos turi daug failų apdorojimo priemonių. Daugelis jų gali keisti failų vardus, kurti, šalinti, rikiuoti failus, suteikti failams ir aplankams piktogramas, juos pateikti medžiu arba sąrašu ir naršyti po juos, ir daug kitų funkcijų. Paspaudus dešinįjį pelės klavišą galima gauti darbo su failais komandų sąrašą.

Failo vardas

Įveskite failo vardą arba kelią iki failo.

Šios priemonės yra dialoge:

  1. „LibreOffice“ turi automatinio teksto užbaigimo funkciją, kuri veikia kai kuriuose teksto langeliuose ir išskleidžiamuosiuose sąrašuose. Pavyzdžiui, URL adreso laukelyje surinkite . Automatinio užbaigimo funkcija parodys pirmąjį failą arba aplanką iš , kurio vardas prasideda raide „a“.

  2. Kitus failus ir aplankus galima peržvelgti spaudžiant rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus. Pasirinkto aplanko poaplankius galima parodyti paspaudus rodyklės dešinėn klavišą ir išskleidus sąrašą. Adresas pasirenkamas paspaudus įvedimo klavišą. Galimas ir spartusis automatinis užbaigimas: surinkus dalį teksto (pvz., URL adreso), reikia paspausti klavišą Pab. Jei tekstas, turintis surinktą pradžią, rastas, jis bus įrašytas į teksto lauką.

Versija

Jei yra kelios pasirinkto failo versijos, pažymėkite tą, kurią norite atverti.Galite išsaugoti ir tvarkyti kelias dokumento versijas pasirinkę Failas – Versijos. Versijos atveriamos tik skaitymui.

Failo tipas

Pažymėkite tipą failų, kuriuos norėsite atverti arba pažymėkite Visi failai (*). Tada bus rodomi visi aplanke esantys failai.

Atverti

Atveria pažymėtą (-ą) dokumentą (-us).

Įterpti

Jei atveriate dialogą pasirinkę Įterpti → Dokumentas, tai mygtuko Atverti būsena yra Įterpti. Įterpia pažymėtą failą į dabartinį dokumentą žymeklio vietoje.

Tik skaitymui

Atveria failą tik skaitymui.

Dokumentų atvėrimas naudojant šablonus

Kai atveriate dokumentą, sukurtą iš šablono, „LibreOffice“ patikrina, ar šablonas buvo modifikuotas po paskutinio atvėrimo. Jei šablonas buvo pakeistas, parodomas dialogo langas, kuriame galite pasirinkti, kokius stilius taikyti dokumentui.

„LibreOffice“ atpažįsta šablonus, esančius bet kuriame nurodytame kataloge Šablonai, esančiame „LibreOffice“ – Keliai.

Jei dokumentas buvo sukurtas naudojant šabloną, kurio neįmanoma rasti, rodomas dialogo langas, kuriame klausiama, kaip elgtis kitą kartą, kai dokumentas bus atvertas.

Norėdami nutraukti nuorodą tarp dokumento ir trūkstamo šablono, spustelėkite No, kitaip „% PRODUCTNAME“ ieškos šablono, kai kitą kartą atversite dokumentą.

note

Kai naudojate Failas → Įrašyti kaip ir pasirenkate šablono filtrą, kad įrašytumėte šabloną bet kuriame kitame aplanke, kurio nėra sąraše, tada dokumentai tame šablone nebus patikrinti.


Paremkite mus!