Asmuo

Šioje kortelėje nurodoma asmeninė kontaktinė informacija, kuri bus vizitinėje kortelėje. Vizitinės kortelės maketą galima pasirinkti kortelėje Vizitinės kortelės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Asmuo.


Asmens duomenys

Įveskite kontaktinę informaciją, kurią norite įtraukti į vizitinę kortelę. Šią informaciją taip pat galima pakeisti ar atnaujinti lange → LibreOffice → Naudotojo duomenys.

Vardas

Įveskite savo vardą.

Pavardė

Įveskite savo pavardę.

Inicialai

Įveskite savo inicialus.

Vardas 2

Įveskite antrojo kontaktinio asmens vardą.

Pavardė 2

Įveskite antrojo kontaktinio asmens pavardę.

Inicialai 2

Įveskite antrojo kontaktinio asmens inicialus.

Gatvė

Įveskite savo gatvės pavadinimą.

Pašto kodas

Įveskite savo vietovės pašto kodą.

Miestas

Įveskite savo miesto pavadinimą.

Country

Type your country.

Regionas

Type your state.

Laipsnis

Įveskite savo laipsnio pavadinimą.

Profesija

Įveskite savo profesijos pavadinimą.

Telefonas

Įveskite savo namų telefono numerį.

Mobilusis telefonas

Įveskite savo mobiliojo telefono numerį.

Faksas

Įveskite savo fakso numerį.

Tinklalapis

Įveskite savo tinklalapio adresą.

El. paštas

Įveskite savo el. pašto adresą. Pavyzdžiui, vardenis.pavardenis@libreoffice.org.

Paremkite mus!