Vizitinės kortelės

Nustatykite vizitinės kortelės išvaizdą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinės kortelės tab.


Turinys

Pasirinkite vizitinės kortelės maketą.

Parinkite vizitinės kortelės kategoriją langelyje Select a business card category in Autotekstolangelyje ir spustelėkite maketą Turinyje.

Autotekstas – Skyrius

Pasirinkite vizitinės kortelės kategoriją ir spustelėkite maketą iš Turinys sąrašo.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Paremkite mus!