Etiketės

Nurodomas etiketės tekstas ir pasirenkamas etikečių popieriaus formatas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkti Failas → Naujas → Žymės → Žymės tab.


Užrašas

Surinkite arba įdėkite tekstą, kurį norite matyti etiketėje.

Etiketės tekstas

Įveskite tekstą, kurį norite matyti etiketėje. Čia taip pat galima įterpti duomenų bazės lauką.

Adresas

Sukuriama etiketė su jūsų atgaliniu adresu. Tekstas, kuris tuo metu yra laukelyje Etiketės tekstas, bus perrašytas.

Note Icon

Atgalinį adresą pakeisti galima lango LibreOffice kortelėje Naudotojo duomenys.


Duomenų bazė

Pasirinkite duomenų bazę, kurią norite naudoti kaip duomenų šaltinį etiketei.

Lentelė

Pasirinkite duomenų bazės lentelę, kurioje yra laukai, reikalingi etiketei.

Duomenų bazės laukas

Pasirinkite duomenų bazės lauką ir spustelėkite rodyklės mygtuką kairėje, kad pasirinktą lauką įterptumėte į laukelį Etiketės tekstas.

Laukelyje Etiketės tekstas duomenų bazės lauko pavadinimas rodomas skliaustuose. Jei reikia, duomenų bazės laukus galima atskirti tarpais. Jei norite duomenų bazės lauką įterpti naujoje eilutėje, paspauskite įvedimo klavišą.

Formatas

Etiketėms galima pasirinkti vieną iš iš anksto aprašytų lapo formatų, arba nustatyti savo formatą kortelėje Formatas.

Vientisas

Etiketės spausdinamos ant vientiso popieriaus.

Lapas

Etiketės spausdinamos ant atskirų popieriaus lapų.

Gamintojas

Pasirinkite norimų naudoti popieriaus lapų gamintoją. Kiekvienas gamintojas turi savitus lapo formatus.

Tipas

Pasirinkite norimą lapo dydžio formatą. Galimi formatai priklauso nuo laukelyje Gamintojas pasirinkto gamintojo. Jei norite nustatyti savitą etiketės formatą, pasirinkite [Naudotojo aprašytas] ir atverkite kortelę Formatas, kurioje galima nurodyti dydžio parametrus.

Informacija

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Paremkite mus!