Edit Menu

Pasirinkite komandą Taisa → Atšaukti.

Paspauskite klavišus +Z

Standartinėje arba lentelės duomenų mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Atšaukti

Choose Edit - Redo.

On the Standard bar, click

Piktograma

Redo

Choose Edit - Repeat.

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Piktograma

Cut

Choose Edit - Copy.

+C

On the Standard bar, click

Piktograma

Copy

Choose Edit - Paste.

+V

On the Standard bar, click

Piktograma

Paste

Choose Edit - Paste Special - Paste Special.

+ Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Unformatted Text.

Right-click to open the context menu and choose Paste Special - Unformatted Text.

+ Alt + Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Nested Table.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Nested Table.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Rows above.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Rows Above.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Columns Before.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Columns Before.

Choose Edit - Select All.

+A

Piktograma

Select All

Choose Edit - Track Changes.

Choose Edit - Track Changes - Record.

Choose Edit - Track Changes - Show.

Choose Edit - Track Changes - Manage.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.

Choose Edit - Find.

+F

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti.

Paspauskite klavišus +H

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Ieškoti ir keisti

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti ir spustelėkite mygtuką Požymiai.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti ir spustelėkite mygtuką Formatas.

Pasirinkite komandą Taisa → Ieškoti ir keisti, pažymėkite parinktį Panašumų paieška ir spustelėkite mygtuką Panašumai.

On the Table Data bar, click Find icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (database table view).

On the Form Design bar, click Record Search icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (form view).

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Piktograma

Navigator On/Off

Choose Tools - Bibliography Database.

Choose Edit - Links.

Choose Edit - Links to External Files - Modify... (DDE links only).

Select a frame, then choose Edit - Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.

Choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw.

Choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw,
then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.

Choose Edit - Object.

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.

Choose Edit - Object - Open.

Paremkite mus!