Format Menu

Pasirinkite Formatas → Linija (pateikčių arba grafikos rengyklėse).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Piktograma

Line

Choose Format - Line - Line tab.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai, atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Kurti arba Keisti, tada atverkite kortelę Linija (pateikčių rengyklė).

Choose Format - Title - Borders tab (charts).

Choose Format - Legend - Borders tab (charts).

Choose Format - Axis - Line tab (charts).

Choose Format - Grid - Line tab (charts).

Choose Format - Chart Wall - Borders tab (charts).

Choose Format - Chart Floor - Borders tab (charts).

Choose Format - Chart Area - Borders tab (charts).

Choose Format - Line - Line Styles tab.

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Piktograma

Sritis

Choose View - Styles - choose style - open context menu - choose Modify/New - tab.

Choose Format - Area - Area tab.

Choose Format - Title - Area tab (chart documents).

Choose Format - Legend - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Wall - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Area tab (chart documents).

Pasirinkite komandą Formatas → Sritis ir atverkite kortelę Skaidrumas (grafikos rengyklėje).

Pasirinkite komandą Formatas →Objektas ir figūra → Sritis ir atverkite kortelę Skaidrumas (pateikčių rengyklėje).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.

Choose Format - Area - Shadow tab.

Choose Format - Area - Gradients tab.

Choose Format - Area - Hatch tab.

- Hatch tab.

Choose Format - Area - Bitmaps tab.

Choose Format - .

Choose Format - - Text tab.

Choose Format - - Text Animation tab.

Choose Format - Position and Size.

Piktograma

Padėtis ir dydis

Open the context menu for the object - choose Name.

Open the context menu for the object - choose Description.

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Piktograma

Rotate

Choose Format - Position and Size - Slant & Corner Radius tab.

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.

Pasirinkite Taisa → Taisyti taškus.

Piktograma

Edit Points

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.

Open context menu - choose Size.

Open context menu - choose Style.

Open context menu - choose Style - Bold.

Piktograma

Bold

Open context menu - choose Style - Italic.

Piktograma

Italic

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Piktograma

Underline

Open context menu - choose Style - Strikethrough.

Open context menu - choose Style - Shadow.

Open context menu - choose Style - Contour.

Open context menu - choose Style - Superscript.

Open context menu - choose Style - Subscript.

Open context menu - choose Line Spacing.

Open context menu - choose Line Spacing - Single.

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.

Open context menu - choose Line Spacing - Double.

Choose Format - Align - Left (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Left.

Piktograma

Align Left

Choose Format - Align - Right (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Right.

Piktograma

Align Right

Choose Format - Align - Centered (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Center.

Piktograma

Choose Format - Align - Justified (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Justified.

Piktograma

Justified

Braižymo priemonių mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Dekoratyvusis tekstas.

Pasirinkite Formatas → Grupuoti.

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Grupuoti.

Pasirinkite Formatas → Grupuoti → Grupuoti (teksto rengyklėje arba skaičiuoklėje).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Grupuoti → Grupuoti (formos objektams).

Piktograma

Group

Pasirinkite Formatas → Grupuoti → Išgrupuoti (teksto rengyklėje arba skaičiuoklėje).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Piktograma

Išgrupuoti

Pasirinkite Formatas → Grupuoti → Baigti grupės objektų taisymą (teksto rengyklėje arba skaičiuoklėje).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Piktograma

Baigti grupės objektų taisymą

Pasirinkite Formatas → Grupuoti → Taisyti grupės objektus (teksto rengyklėje arba skaičiuoklėje).

Choose Shape - Group - Enter Group (drawing documents).

Open context menu - choose Enter Group.

Piktograma

Taisyti grupės objektus

Paremkite mus!