Meniu Formatas

Atverkite Formos valdymo mygtukų juostą, spustelėkite mygtuką Daugiau valdiklių, spustelėkite Lentelės valdyklio mygtuką ir vilkite pelės žymeklį, kad sugeneruotumėte lauką.

Atverkite Formų valdiklių mygtukų juostą, spustelėkite Daugiau valdiklių, spustelėkite mygtuką Lentelės valdiklis ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Dabartinėje formoje negalima duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formų valdiklių mygtukų juostą, spustelėkite Daugiau valdiklių, spustelėkite mygtuką Lentelės valdiklis ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Privalo būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formos valdiklių mygtukų juostą, pasirinkite Jungtinio langelio arba Langelių sąrašo mygtuką ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Formoje turi būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formos valdiklių mygtukų juostą, spustelėkite Jungtinio langelio arba Langelių sąrašo mygtuką ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Formoje Vediklis → 1 puslapis turi būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formos valdiklių mygtukų juostą, pasirinkite Jungtinio langelio arba Langelių sąrašo mygtuką ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Formoje Vediklis → 2 puslapis turi būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formos valdiklių mygtukų juostą, spustelėkite Langelių sąrašo mygtuką ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Formoje Vediklis → 3 puslapis turi būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Formos valdiklių mygtukų juostą, spustelėkite Langelių sąrašo mygtuką ir vilkite pele, kad sugeneruotumėte lauką. Formoje Vediklis → 3 puslapis turi būti duomenų bazės jungtis.

Atverkite Parankinės mygtukų juosą pagridniniame dialogo lange ir spustelėkite

Savybės

Savybės

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Formos savybės.

Forma

Forma

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Formos savybės → Pagrindinių kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Formos avybės ir atverkite kortelę Pagrindinės.

Atverkite pasirinkto formos elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Formos savybės → Duomenų kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Formos savybių mygtuką ir atverkite kotelę Duomenys.

Atverkite pasirinkto valdiklio kontekstinį meniu XML formos dokumente, pasirinkite Valdiklio savybės → Duomenų kortelę.

Atverti Formos valdiklių mygtukų juostą XML formos dokumente, spustelėkiteValdiklio mygtuką ir atverkite kortelę Duomenys.

Atverkite pasirinkto formos elmento kontekstinį meniu, pasirinkite Formos savybės → Įvykių kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Formos savybių mygtuką ir atverkite kortelę Įvykiai.

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu, pasirinkite Valdiklio savybės.

Valdiklis

Valdiklio savybės

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Valdiklio savybės → Bendrosios kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Valdiklio piktogramą ir atverkite kortelę Bendrosios.

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite kortelęValdiklio savybės → Duomenys.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Valdiklio piktogramą ir atverkite kortelę Duomenys.

Atverkite pasirinkto elemento formos kontekstinį meniu ir pasirinkite Formos savybės → Įvykiai kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Valdiklio savybių mygtuką ir atverkite kotelę Įvykiai.

Formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktogramų aktyvinimo eilė

Aktyvinimo tvarka

Formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Laukų pridėjimo piktograma

Įterpti lauką

Formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Formų žvalgiklio piktograma

Formos žvalgiklis

Formos valdiklių arba formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktogramų projektavimo veiksena

Projektavimo veiksena

Atverkite Formos naršyklę → pasirinkite formą → atverkite kontekstinį meniu → pasirinkite Atverti dizaino veiksena.

Formos projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma atverta projektavimo veiksenoje

Atverti projektavimo veiksenoje

Formos valdiklių mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktogramos vediklis

Vediklių įjungimas ir išjungimas

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Atverkite kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Išdėstyti („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti („LibreOffice Draw“).

Piktogramų išdėstymas

Išdėstymas

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Perkelti į priekį („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti → Perkelti į priekį („LibreOffice“ Draw).

Lyg2++pliuso ženklas („LibreOffice“ Impress, LibreOffice Draw).

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti į priekį („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje).

Piktograma „Perkelti į priekį“

Perkelti į priekį

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Perkelti priekio link („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti → Perkelti pirmyn („LibreOffice“ Draw).

+pliuso ženklas („LibreOffice“ Impress, „LibreOffice“ Draw)

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti priekio link („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje).

Piktograma „Perkelti pirmyn“

Perkelti pirmyn

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Perkelti pagrindo link („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti → Perkelti atgal („LibreOffice“ Draw).

+minuso ženklas („LibreOffice„ Impress, „LibreOffice“ Draw)

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti pagrindo link („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje).

Piktograma „Siųsti atgal“

Siųsti atgal

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Perkelti į pagrindą („LibreOffice“ tekstų rengyklėje arba „LibreOffice“ skaičiuoklėje).

Pasirinkite Figūra → Išdėstyti → Siųsti atgal („LibreOffice“ Draw).

Lyg2++minuso ženklas (LibreOffice Impress, „LibreOffice“ Draw)

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti į pagrindą („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje).

Piktograma „Siųsti atgal

Siųsti atgal

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Prieš tekstą.

Piktograma „Prieš tekstą“

Prieš tekstą

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Už teksto.

Piktogama „Į foną“

Už teksto

Pasirinkite Formatas → Lygiuoti („LibreOffice“ Writer, „LibreOffice“ Calc).

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti (pažymėtus objektus) („LibreOffice“ Draw).

Atverti kontekstinį meniu ir pasirinkti Lygiuotė (pažymėtų objektų) („LibreOffice“ Impress, „LibreOffice“ Draw).

Pasirinkite Formatas → Lygiuotė →- Kairinė („LibreOffice“ Writer, LibreOffice Calc).

Pasirinkite Figūra → Lygiuotė → Kairinė (pažymėtų objektų) („LibreOffice“ Draw).

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite Lygiuoti→ Kairė (pažymėti objektai) („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“) spustelėkite

Kairioji piktograma

Kairė

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Centrinti („LibreOffice Writer“, „LibreOffice Calc“).

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti → Centrinti (pažymėtus objektus) („LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“) spustelėkite

Centruota piktograma

Centruota

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Dešinė.

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti → Dešinė (pažymėtus objektus) („LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“) spustelėkite

Dešinioji piktograma

Dešinė

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Viršus („LibreOffice Writer“, „LibreOffice Calc“).

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti → Viršus (pažymėtus objektus) („LibreOffice Draw“).

Atverti kontekstinį meniu ir pasirinkti Lygiuoti → Viršus (pažymėtus objektus) („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje) spustelėkite mygtuką

Viršutinė piktograma

Viršus

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Centrinta („LibreOffice Writer“, „LibreOffice Calc“).

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti → Centrinta (pažymėtus objektus) („LibreOffice Draw“).

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite Lygiuotė → Centrinta (pažymėtų objektų) („LibreOffice Impress“, „LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje) spustelėkite mygtuką

Centrinta piktograma

Centrinta

Pasirinkite Formatas → Išdėstyti → Apačia („LibreOffice Writer“, „LibreOfficeCalc“).

Pasirinkite Figūra → Lygiuoti → Apačia (pažymėtus objektus) („LibreOffice Draw“).

Objektų lygiuotės mygtukų juostoje („LibreOffice“ pateikčių rengyklėje ir „LibreOffice“ grafikos rengyklėje) spustelėkite mygtuką

Apatinė piktograma

Apatinė

For a selected object, choose Format - Anchor.

Right-click on a selected object - choose Anchor.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Prieraišo piktograma

Anchor

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Paremkite mus!