Meniu Formatas

Pasirinkite Formatas → Šalinti tiesioginį formatavimą.

Pasirinkite Formatas → Rašmenys.

Kai žymeklis objekte, Teksto formatavimo juostoje spustelėkite

Ženklas

Ženklas

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Šriftas.

Duomenų bazės lentelėje atverkite kontekstinį eilutės antraštės meniu, pasirinkite komandą Lentelės formatavimas ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pavadinimas ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Legenda ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Ašis ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Padėtis.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Azijos šriftai (ne HTML dokumentuose).

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos šriftai.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Hipersaitas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa.

Kai žymeklis yra objekte, Teksto formatavimo juostoje spustelėkite

Pastraipa

Pastraipa

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Įtraukos ir intervalai.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Įtraukos ir intervalai.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Tabuliavimo žymės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Tabuliavimo žymės.

Dukart spustelėkite liniuotę

(taikoma tik teksto ir skaičiuoklės dokumentuose)

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė antraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė poraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Meniu Formatas → Pastraipa → Fono kortelė.

Pasirinkite Formatas → Ženklas → Išryškinimo kortelę.

Pasirinkite Formatas → Paveikslas → Fono kortelė.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Sritis.

Pasirinkite Formatas → Puslapis → Fonas kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė antraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė poraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai – atverkite bet kokio įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisti arba naujas → Fono kortelę.

Pasirinkite komandą Įterpimas (Taisa) → Sekcija ir atverkite kortelę Fonas

Pasirinkite Formatas → Puslapio stilius → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Stiliai → Taisyti stilių → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Stiliai → Tvarkyti stilius – atverkite bet kurio įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisti arba naujas → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Formatas → Puslapis → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Stiliai → Tvarkyti stilius – atverkite bet kurio įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisti arba naujas → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Formatas → Stiliai → Taistyti stilių → Tavrkytuvės kortelę.

Pasirinkite Formatas → Stiliai → Tavrkyti stilius – atverkite bet kurio įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisti arba naujas → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite Skaidrė → Parinktys → Puslapio kortelę.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai – atverkite bet kurio įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisiti arba naujas → Tvarkytuvės kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Puslapinė antraštė.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai – atverkite puslapio stiliaus įrašo kontekstinį meniu ir pasirinkite Keisti arba naujas → Antraštės kortelę.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai.

3D langas

Trimatis efektas

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Geometrija.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Šešėliai.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Apšvietimas.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Tekstūros.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Medžiaga.

Pasirinkite Formatas → Ženklinimas ir numeravimas.

Right-click a paragraph, choose List - Bullets and Numbering.

Formatavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Pasirinkite Formatas → Numeravimas ir ženklinimas.

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Ženkleliai.

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Paveikslėliai.

Choose Format - Bullets and Numbering - Outline tab.

Pasirinkite Formatas → Tekstas.

Pasirinkite Formatas → Intervalai.

Meniu Formatas → Azijos rašmenų gairės.

Paremkite mus!