Format Menu

Pasirinkite Formatas → Šalinti tiesioginį formatavimą.

Pasirinkite Formatas → Rašmenys.

On Text Formatting bar (with cursor in object), click

Icon Character

Character

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Šriftas.

Duomenų bazės lentelėje atverkite kontekstinį eilutės antraštės meniu, pasirinkite komandą Lentelės formatavimas ir atverkite kortelę Šriftas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pavadinimas ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Legenda ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Ašis ir atverkite kortelę Šriftas (diagramų dokumentuose).

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Rašmenų savybės.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Padėtis.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos kalbų schema.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Azijos šriftai (ne HTML dokumentuose).

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Azijos šriftai.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Hipersaitas.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa.

On Text Formatting bar (with cursor in object), click

Icon Paragraph

Paragraph

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Lygiuotė.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Įtraukos ir intervalai.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Įtraukos ir intervalai.

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Tabuliavimo žymės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Tabuliavimo žymės.

Double-click the ruler

(taikoma tik teksto ir skaičiuoklės dokumentuose)

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Paveikslas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Rašmenys ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Kraštinės.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė antraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė poraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Choose Format - Paragraph - Background tab.

Choose Format - Character - Background tab.

Choose Format - Image - Background tab.

Pasirinkite komandą Formatas → Kadras arba objektas → Savybės ir atverkite kortelę Sritis.

Choose Format - Page - Background tab.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė antraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis, atverkite kortelę Puslapinė poraštė ir spustelėkite mygtuką Daugiau.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Background tab.

Pasirinkite komandą Įterpimas (Taisa) → Sekcija ir atverkite kortelę Fonas

Choose Format - Page Style - Organizer tab.

Choose Styles - Edit Style - Organizer tab.

Choose Styles - Manage Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.

Choose Format - Page - Organizer tab.

Choose Styles - Manage Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.

Choose Format - Styles - Edit Style - Organizer tab.

Choose Format - Styles - Manage Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.

Choose Slide - Properties - Page tab.

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.

Choose Format - Page - Page tab.

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress).

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Page tab.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Puslapinė antraštė.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose Modify/New - Header tab.

Pasirinkite komandą Formatas → Puslapis ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Rodymas → Stiliai, stilių polangyje atverkite kontekstinį kurio nors įrašo meniu, iš ten pasirinkite komandą Keisti arba Kurti ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Choose View - Styles.

Icon 3d window

3D Effects

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Geometrija.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Šešėliai.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Apšvietimas.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Tekstūros.

Atverkite trimačio objekto kontekstinį meniu, pasirinkite komandą Trimačiai efektai ir atverkite kortelę Medžiaga.

Pasirinkite Formatas → Ženklinimas ir numeravimas.

Formatavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon bullet list

Bullets On/Off

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Parinktys.

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Ženkleliai.

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Paveikslėliai.

Pasirinkite komandą Formatas → Ženklinimas ir numeravimas ir atverkite kortelę Struktūra.

Choose Format - Bullets and Numbering - Position tab.

Choose Format - Text.

Menu Format - Asian phonetic guide.

Paremkite mus!