Duomenų bazė

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Priemonės → Lentelių filtras.

Rodymas → Duomenų bazės objektai → Užklausos

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės ir atverkite kortelę Papildomos nuostatos.

ODBC arba adresų knygos tipo duomenų bazės failo lange
pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Jungimosi tipas.

Kelio pasirinkimo mygtukas vedikliuose / Taisos mygtukai kai kuriose → „LibreOffice“ → Keliai įvestyse.

ODBC tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Jungimosi tipas.

Adresų knygos (LDAP) tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

JDBC tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

MySQL tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

dBASE tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

dBASE tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės, kortelėje Papildomos nuostatos spustelėkite mygtuką Indeksai.

Teksto tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

MS ADO tipo duomenų bazės failo lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Priemonės → SQL.

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Užklausos.

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės.

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės. Pasirinkite komandą Įterpimas → Lentelės projektavimas arba Taisa → Taisyti.

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės. Pasirinkite komandą Įterpimas → Lentelės projektavimas arba Taisa → Taisyti.

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Įterpimas → Užklausa (projektavimo veiksena).

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Užklausos, tuomet pasirinkite komandą Taisa → Taisyti.

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Užklausos, tuomet pasirinkite komandą Taisa → Taisyti.
Jei užklausoje naudojami laukai nebeegzistuoja, bus atvertas šis dialogo langas.

Atverkite užklausos kūrimo langą ir pasirinkite komandą Įterpimas → Naujas sąryšis arba dukart spustelėkite dviejų lentelių jungiamąją liniją.

Lentelių pridėjimo piktograma

Pridėti lenteles

Naujo sąryšio piktograma

Naujas sąryšis

Lentelės duomenų arba lentelės projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Ieškoti įrašo.

Įrašo paieškos piktograma

Ieškoti įrašo

Lentelės duomenų arba formos projektavimo mygtukų juostose spustelėkite mygtuką Rikiuoti.

Sort Order Icon

Rikiuoti

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

Vikite lentelę arba užklausą į kitos duomenų bazės failo lango lentelę.

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Įterpimas → Forma.

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Taisa → Duomenų bazė → Savybės.

Duomenų bazių programos lange pasirinkite komandą Priemonės → Sąryšiai.

Paremkite mus!