Priemonių juostos

Pasirinkite komandą Duomenys → Daugiau filtrų → Įprastas filtras.

Duomenų bazės lentelės peržiūroje spustelėkite lentelės duomenų juostos mygtuką Įprastas filtras.

Formos peržiūroje spustelėkite formos mygtukų juostos mygtuką Įprastas filtras.

Įprasto filtro piktograma

Įprastas filtras

Paremkite mus!