Įterpimo meniu

Pasirinkite Įterpimas → Komentaras.

Klavišas +C.

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Skaityti.

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Skaityti → Pasirinkti šaltinį.

Pasirinkti Įterpimas → Medija → Skaityti → Užklausti.

Pasirinkite Įterpimas → Specialieji rašmenys.

Standartinėje arba Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Specialusis rašmuo

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Garsas arba vaizdas.

Pasirinkite Įterpimas → Garsas arba vaizdas.

Garsas arba vaizdas

Pasirinkite Įterpimas → Objektas.

Pasirinkite Įterpimas → Objektas → OLE objektas.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

OLE objektas

Pasirinkite Įterpimas → Objektas → Formulė.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Formulė

Pasirinkite Formatas → Diagramos tipas.

Pasirinkite Įterpti → Objektas → Diagrama .

Pasirinkite Formatas → Diagramos tipase.

Pasirinkite Įterpti → Objektas →Diagrama.

Pasirinkite Formatas → Diagramos tipas.

Pasirinkite Įterpti → Objektas → Diagrama.

Pasirinkite Įterpti → Objektas → Diagrama.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Diagrama

Pasirinkite Įterpimas → Paveikslas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Paveikslas

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Icon

Slankusis kadras

Atverti failą, kurio tipas nežinomas programai „LibreOffice“ ir tai ne tekstinis failas.

Dekoratyviojo teksto juostoje spustelėkite

Dekoratyviojo teksto piktograma

Dekoratyvusis tekstas

Pasirinkite Įterpimas → Dekoratyvusis tekstas

Piktograma

Pagrindinės figūros

Piktogramos simbolio figūros

Simbolinės figūros

Piktograma

Nestandartinės rodyklės

Piktograma

Blokinės schemos

Piktograma

Figūrinės išnašos

Piktograma

Žvaigždės

Choose Insert - Signature Line

Paremkite mus!