Insert Menu

Pasirinkite Įterpimas → Komentaras.

Key +C.

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Skaityti.

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Skaityti → Pasirinkti šaltinį.

Pasirinkti Įterpimas → Medija → Skaityti → Užklausti.

Pasirinkite Įterpimas → Specialieji rašmenys.

Standartinėje arba Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Special Character

Pasirinkite Įterpimas → Medija → Garsas arba vaizdas.

Choose Insert - Audio or Video.

Audio or Video

Pasirinkite Įterpimas → Objektas.

Pasirinkite Įterpimas → Objektas → OLE objektas.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

OLE Object

Pasirinkite Įterpimas → Objektas → Formulė.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Formula

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart .

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Format - Chart Type.

Choose Insert - Object - Chart.

Choose Insert - Object - Chart.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Chart

Pasirinkite Įterpimas → Paveikslas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Image

Choose Insert - Floating Frame.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma

Floating Frame

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Dekoratyvusis tekstas

Pasirinkite Įterpimas → Dekoratyvusis tekstas

Piktograma

Pagrindinės figūros

Piktograma

Simbolinės figūros

Piktograma

Nestandartinės rodyklės

Piktograma

Blokinės schemos

Piktograma

Figūrinės išnašos

Piktograma

Žvaigždės

Pasirinkite Įterpimas → Parašo eilutė…

Paremkite mus!