Rodymo meniu

Pasirinkite Rodymas → Mastelis → Mastelis.

Spustelėkite arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lauką būsenos juostoje.

Pasirinkite Rodymas → Įrankių juostos.

Pasirinkite Rodymas → Įrankių juostos → Įprastos.

Pasirinkte Rodymas → Įrankiai.

Pasirinkite Rodymas → Būsenos juosta.

Pasirinkite Rodymas → Spalvų juosta.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Hipersaitas, tada – Internetas.

Pasirinkite Įterpimas → Hipersaitas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Hipersaitas, tada – El. paštas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Hipersaitas, tada – Dokumentas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Hipersaitas, tada – Naujas dokumentas.

Pasirinkite Rodymas → Visas ekranas.

Lyg2++J

Kai atvertas teksto arba skaičiuoklės dokumentas:

Pasirinktie komandą Rodymas → Duomenų šaltiniai

+Lyg2+F4 keys

Piktograma

Duomenų šaltiniai

Pasirinkite Rodinys - HTML Source.

Atveria kontekstinį meniu HTML dokumente.

Piktograma

Pirminis HTML tekstas

Choose View - Grid and Helplines.

Pasirinkite Rodinys → Traukos linijos („Impress“ arba „Draw“).

Paremkite mus!