Meniu „Failas“

Pasirinkite komandą Failas → Peržiūrėti naršyklėje.

Pasirinkiote Failas → Naujas.

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Naujas (mygtuko piktograma vaizduoja naujo dokumento tipą).

Nauja piktograma

Naujas

Klavišas +N

Menu Failas → New → Šablonai.

Klavišas Vald++N

Pasirinkite Failas → Naujas → Etiketė.

Pasirinkti Failas → Naujas → Žymės → Žymės tab.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Etiketė ir atverkite kortelę Formatas.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Formatas.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Etiketė ir atverkite kortelę Parinktys.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Parinktys.

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinė kortelė.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Popierius.

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinės kortelės tab.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Asmuo.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Įmonė.

Pasirinkite Failas → Atverti.

+O

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Atverti piktogramą

Atverti failą

Meniu Failas → Atverti, Failo tipas Teksto koduotė pasirinkta.

Meniu Failas → Įrašyti kaip, Failo tipas Teksto koduotė pasirinkta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Laiško popieriaus maketas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Spausdintini elementai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Gavėjas ir siuntėjas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Naudotini elementai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Siuntėjas ir gavėjas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite Failas → Vedikliai→Darbotvarkės vediklis → Bendroji informacija.

Pasirinkite Failas → Vedikliai→Naudotinos antraštės.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė ir atverkite kortelę Vardai.

Pasirinkite Failas → Vedikliai → Darbotvarkė → Darbotvarkės elementai.

Pasirinkite Failas → Vedikliai → Darbotvarkė → Pavadinimas ir vieta.

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite pirmąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite antrąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite trečiąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite ketvirtąjį vediklio žingsnį. Reikalingas duomenų bazės ryšys.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite paskutinį vediklio žingsnį.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Euro konvertavimas.

Pasirinkite meniu komandą Failas → Vedikliai → Adresų duomenys.

Adresų duomenų šaltinio vediklis → Papildomos parinktys

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Lentelės parinkimas

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Duomenų šaltinio pavadinimas

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Laukų priskyrimas

Pasirinkite Failas → Užverti.

Pasirinkti Failas → Įrašyti.

+S

Atverti standartinę arba lentelės duomenų juostą, spustelėti

Piktograma „Įrašyti“

Įrašyti

Piktograma „Įrašyti kaip“

Įrašyti kaip

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas. Vediklio langas atveriamas automatiškai.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 1-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 2-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 3-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 4-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 5-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 6-ąjį vediklio žingsnį.

Pasirinkite komandą Failas → Eksportuoti, parinkite grafikos failo tipą. Parinkčių dialogo langas bus atvertas, kai spustelėsite mygtuką Įrašyti.

Pasirinkti Failas → Įrašyti viską.

Pasirinkti Failas → Įrašyti kaip.

Pasirinkite Failas → Įkelti iš naujo.

Pasirinkite Failas → Savybės.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios kortelė.

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Pasirašyti turimą PDF.

Pasirinkite → LibreOffice → Saugumas ir sertifikato srityje spustelėkite Sertifikatą.

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Įrankiai → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai.

Būsenos juostoje dukart spustelėkite (arba spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu) lauką Skaitmeninis parašas.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai, po to spustelėkite mygtuką Pasirašyti dokumentą.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Aprašas.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Kitos savybės.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Statistika.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Saugumas.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → CMIS savybės.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Šriftas .

Meniu Failas → Spaudinio peržiūra.

Piktograma „Spaudinio peržiūra“

Saudinio peržiūra

Pasirinkite Failas → Spausdintuvo nuostatos.

Atverkite meniu Failas → Siųsti.

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Dokumentą el. paštu.

Piktograma „Dokumentą el. paštu“

Dokumentą el. paštu

Pasirinkite Failas → Eksportas.

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti EPUB formatu.

 Piktograma „Eksportuti EPUB formatu“

Tiesiogiai eksportuoti EPUB formatu

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Skaitmeniniai parašai kortelė.

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Saugumas kortelė.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Bendrosios parinktys.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip - Eksportuoti kaip PDF → Pradinis rodymas.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Saitai.

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Naudotojo sąsaja.

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF.

Piktogramos eksportas tiesiogiai kaip PDF

Tiesiogiai eksportuoti PDF formatu

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Siųsti el. paštu – PDF dokumentą.

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Kurti pagrindinį dokumentą.

Pasirinkite komandą Failas → Spausdinti.

Paspauskite klavišus +P

Standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką

Piktograma „Spausdinti tuoj pat“

Spausdinti tuoj pat

Pasirinkite Failas → Baigti programos „LibreOffice“ darbą.

+Q

Pasirinkite Failas → Naujas → Pagrindinis dokumentas.

Pasirinkite Failas → Atverti → Failo tipas, pažymėkite CSV tekstas.

Pasirinkite Duomenys → Tekstas į stulpelius (Calc).

Pasirinkite Failas → Eksportas, jei pasirinktas failo tipas EPS, šis dialogo langas atveriamas automatiškai.

Pasirinkite Failas → Eksportast, jei pasirinktas failo tipas PBM, PPM arba PGM, šis dialogo langas atveriamas automatiškai.

Pasirinkite Failas → Versijos.

Paremkite mus!