Meniu „Failas“

From the menu bar:

Choose File - Preview in Web Browser.

From the menu bar:

Pasirinkiote Failas → Naujas.

From the tabbed interface:

Choose File - New.

From toolbars:

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

From the start center:

Click on the corresponding document type icon.

From the keyboard:

+N

Menu Failas → New → Šablonai.

Klavišas Vald++N

Pasirinkite Failas → Naujas → Etiketė.

Pasirinkti Failas → Naujas → Žymės → Žymės tab.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Etiketė ir atverkite kortelę Formatas.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Formatas.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Etiketė ir atverkite kortelę Parinktys.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Parinktys.

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinė kortelė.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Popierius.

Pasirinkite Failas → Naujas → Vizitinės kortelės tab.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Asmuo.

Pasirinkite komandą Failas → Naujas → Vizitinė kortelė ir atverkite kortelę Įmonė.

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Atverti.

From the tabbed interface:

Choose File - Open.

From the start center:

Open File.

From toolbars:

Icon Open

Atverti failą

From the keyboard:

+O

From the menu bar:

Choose File - Open Remote.

From the tabbed interface:

Choose File - Open Remote.

From toolbars:

Icon Open Remote

Open Remote

From the start center:

Remote Files.

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.

Meniu Failas → Atverti, Failo tipas Teksto koduotė pasirinkta.

Meniu Failas → Įrašyti kaip, Failo tipas Teksto koduotė pasirinkta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Laiško popieriaus maketas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Spausdintini elementai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Gavėjas ir siuntėjas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Laiškas ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Naudotini elementai.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Siuntėjas ir gavėjas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Puslapinė poraštė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Faksimilė ir atverkite kortelę Vardas ir vieta.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė ir atverkite kortelę Puslapio projektas.

Pasirinkite Failas → Vedikliai→Darbotvarkės vediklis → Bendroji informacija.

Pasirinkite Failas → Vedikliai→Naudotinos antraštės.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Darbotvarkė ir atverkite kortelę Vardai.

Pasirinkite Failas → Vedikliai → Darbotvarkė → Darbotvarkės elementai.

Pasirinkite Failas → Vedikliai → Darbotvarkė → Pavadinimas ir vieta.

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti formą vedikliu.

Duomenų bazės failo lange spustelėkite komandą Kurti ataskaitą vedikliu.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite pirmąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite antrąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite trečiąjį vediklio žingsnį.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite ketvirtąjį vediklio žingsnį. Reikalingas duomenų bazės ryšys.

Formos valdiklių juostoje spustelėkite mygtuką Valdiklių grupė
ir pele nubrėžkite kadrą. Atverkite paskutinį vediklio žingsnį.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Dokumentų konvertavimas.

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Euro konvertavimas.

Pasirinkite meniu komandą Failas → Vedikliai → Adresų duomenys.

Adresų duomenų šaltinio vediklis → Papildomos parinktys

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Lentelės parinkimas

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Duomenų šaltinio pavadinimas

Adresų duomenų šaltinio vedikliai → Laukų priskyrimas

From the menu bar:

Choose File - Close.

From the tabbed interface:

Choose File - Close.

From toolbars:

Icon Close

Close

From the menu bar:

Select File - Templates.

From the tabbed interface:

Choose File - Templates.

From toolbars:

Icon Template Manager

Templates

From the keyboard:

+ Shift + N

From the start center:

Click on the Templates button.

From the menu bar:

Pasirinkti Failas → Įrašyti.

From the tabbed interface:

Choose File - Save.

From toolbars:

Icon Save

Įrašyti

From the keyboard:

+S

From the menu bar:

Choose File - Save As.

From the tabbed interface:

Choose File - Save As.

From toolbars:

Icon Save as

Įrašyti kaip

From the keyboard:

+Shift+S.

From the menu bar:

Choose File - Save a Copy.

From the tabbed interface:

Choose File, long click on Save then choose Save a Copy.

From toolbars:

Icon Save a Copy

Save a Copy

From the menu bar:

Choose File - Save Remote.

From the tabbed interface:

Choose File - Save Remote

From toolbars:

Long-click on the Save icon and select Save Remote File.

Icon Save Remote

Save Remote

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas. Vediklio langas atveriamas automatiškai.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 1-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 2-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 3-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 4-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 5-ąjį vediklio žingsnį.

„LibreOffice Draw“ arba „LibreOffice Impress“ programose pasirinkite meniu komandas Failas → Eksportuoti, tada parinkite failo tipą HTML dokumentas ir atverkite 6-ąjį vediklio žingsnį.

Pasirinkite komandą Failas → Eksportuoti, parinkite grafikos failo tipą. Parinkčių dialogo langas bus atvertas, kai spustelėsite mygtuką Įrašyti.

From the menu bar:

Pasirinkti Failas → Įrašyti viską.

From toolbars:

Icon Save All

Save All

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Įkelti iš naujo.

From toolbars:

Icon Reload

Reload

From the menu bar:

Choose File - Properties.

From the tabbed interface:

Choose File - Properties.

From toolbars:

Icon Document Properties

Document Properties

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios kortelė.

Pasirinkite Failas → Skaitmeniniai parašai → Pasirašyti turimą PDF.

Choose - LibreOffice - Security and, in the Certificate Path area, click Certificate.

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai.

Pasirinkite Įrankiai → Makrokomandos → Skaitmeninis parašas.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.

Pasirinkite Failas → Savybės → Bendrosios parinktys kortelę, spustelėkite mygtuką Skaitmeniniai parašai, po to spustelėkite mygtuką Pasirašyti dokumentą.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Aprašas.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Kitos savybės.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Statistika.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Saugumas.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → CMIS savybės.

Pasirinkite kortelę Failas → Savybės → Šriftas .

From the menu bar:

Meniu Failas → Spaudinio peržiūra.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Saudinio peržiūra

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Spausdintuvo nuostatos.

From toolbars:

Icon Printer Settings

Printer Settings

From the menu bar:

Menu File - Send.

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Dokumentą el. paštu.

Piktograma „Dokumentą el. paštu“

Dokumentą el. paštu

From the menu bar:

Choose File - Export.

From the tabbed interface:

Choose File - Export.

From toolbars:

Icon Export

Export

From the menu bar:

Choose File - Export As.

From toolbars:

Icon Export As

Export As

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti EPUB formatu.

From toolbars:

Icon Export as EPUB

Export as EPUB

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Skaitmeniniai parašai kortelė.

Pasirinkti Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti PDF formatu → Saugumas kortelė.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Bendrosios parinktys.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip - Eksportuoti kaip PDF → Pradinis rodymas.

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Saitai.

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Naudotojo sąsaja.

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF.

From toolbars:

Icon Export as PDF

Export as PDF

Piktogramos eksportas tiesiogiai kaip PDF

Tiesiogiai eksportuoti PDF formatu

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Siųsti el. paštu – PDF dokumentą.

Pasirinkite komandą Failas → Siųsti → Kurti pagrindinį dokumentą.

From the menu bar:

Pasirinkite komandą Failas → Spausdinti.

From the tabbed interface:

Choose File - Print.

From the keyboard:

Paspauskite klavišus +P

From toolbars:

Print Icon

Print

From the menu bar:

Pasirinkite Failas → Baigti programos „LibreOffice“ darbą.

From toolbars:

Icon Exit

Exit

From the keyboard:

+Q

Pasirinkite Failas → Naujas → Pagrindinis dokumentas.

Pasirinkite Failas → Atverti → Failo tipas, pažymėkite CSV tekstas.

Pasirinkite Duomenys → Tekstas į stulpelius (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).

Pasirinkite Failas → Eksportas, jei pasirinktas failo tipas EPS, šis dialogo langas atveriamas automatiškai.

Pasirinkite Failas → Eksportast, jei pasirinktas failo tipas PBM, PPM arba PGM, šis dialogo langas atveriamas automatiškai.

From the menu bar:

Choose File - Versions.

From toolbars:

Icon Versions

Versions

Paremkite mus!