Text Import

Čia parenkamos skirtukais atskirtų duomenų importo nuostatos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Failas → Atverti → Failo tipas, pažymėkite CSV tekstas.

Pasirinkite Duomenys → Tekstas į stulpelius (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importas

Koduotė

Nurodoma koduotė, naudotina importuojamame faile.

Kalba

Nustatoma, kaip importuoti skaitines reikšmes.

Jei parinkta numatytoji (CSV importui) arba automatinė (HTML importui) kalba, skaičiuoklė „Calc“ failą importuos pagal programos kalbos nuostatas. Jei importo lange parinksite kitą kalbą, skaitinės reikšmės bus importuotos pagal tos kalbos nuostatas.

HTML dokumento importo metu parinkta kalba gali būti nesuderinama su globalios parinkties „Skaičių formatams naudoti „Anglų (JAV)“ lokalę“ reikšme. Globalioji HTML importo parinktis galioja tik tuomet, kai importo dialogo lange nustatyta automatinė kalba. Jei importo lange parinksite kitą konkrečią kalbą, globaliosios HTML importo parinkties bus nepaisoma.

Nuo eilutės

Nurodoma eilutė, nuo kurios pradėti importuoti duomenis. Eilučių numerius galima peržvelgti dialogo lango apačioje.

Skirtuko parinktys

Nurodoma, ar importuojami duomenys atskirti skirtukais, ar suskirstyti vienodo pločio grupėmis.

Fiksuotas plotis

Importuojamo failo duomenys į stulpelius išskaidomi pagal fiksuotą plotį (vienodą rašmenų skaičių). Plotį galima nustatyti liniuotėje dialogo lango apačioje.

Skirtukas

Nurodomas importuojamame duomenų faile naudojamas skirtukas.

Tabuliavimo ženklas

Duomenys į stulpelius išskaidomi per tabuliavimo ženklus.

Kabliataškis

Duomenys į stulpelius išskaidomi per kabliataškius.

Kablelis

Duomenys į stulpelius išskaidomi per kablelius.

Tarpas

Duomenys į stulpelius išskaidomi per tarpus.

Kita

Duomenys į stulpelius skaidomi per kitą, čia nurodytą, skirtuką. Pastaba: Čia nurodytas skirtukas turi būti ir importuojamame duomenų faile.

Sujungti skirtukus

Šalia esantys skirtukai pakeičiami vienu – taip pašalinami tušti duomenų laukai.

Å alinti tarpus

Pašalinami tarpai, esantys duomenų lauko pradžioje ir pabaigoje.

Teksto skirtukas

Parenkamas rašmuo, kuriuo išskiriami teksto duomenų laukai. Rašmenį taip pat galima tiesiog surinkti langelyje.

Kitos parinktys

Čia galima nustatyti papildomas importo parinktis

Reikšmes kabutėse versti tekstu

Jei ši parinktis įgalinta, laukai ar langeliai, kurių visa reikšmė yra kabutėse (pirmas ir paskutinis reikšmės rašmuo yra teksto skirtukas), importuojami kaip tekstas.

Aptikti specialius skaičius

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

Kokie formatai bus atpažinti, priklauso nuo parinktos kalbos, nes skirtingose kalbose ir specialieji skaičių formatai rašomi skirtingai.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Praleisti tuščius langelius

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

Teksto į stulpelius konvertavimo atveju, jei langelio turinio pradžioje yra skirtukas, o ši parinktis išjungta, tuomet pirmojo langelio turinys bus pašalintas.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Laukai

Čia rodoma, kaip atrodys importuoti ir į stulpelius išskaidyti duomenys.

Stulpelio tipas

Peržiūros langelyje pažymėkite stulpelį, o čia parinkite duomenų tipą, kurį norite pritaikyti į pažymėtą stulpelį importuotiems duomenims. Galima rinktis iš šių tipų:

Tipas

Funkcija

Įprastas

Tipą nustato „LibreOffice“ programa.

Tekstas

Importuoti duomenys laikomi tekstu.

Data (DmM)

Importuotiems duomenims stulpelyje pritaikomas datos formatas (diena, mėnuo, metai).

Data (mDM)

Importuotiems duomenims stulpelyje pritaikomas datos formatas (mėnuo, diena, metai).

Data (MmD)

Importuotiems duomenims stulpelyje pritaikomas datos formatas (metai, mėnuo, diena).

JAV angliškas

Ieškoma JAV angliško formato skaičių ir jie importuojami tokiu formatu nepaisant sistemoje nustatytos kalbos. Skaičių formatas nepritaikomas. Jei JAV angliško formato įrašų nėra, taikomas Įprastas tipas.

Paslėptas

Pažymėto stulpelio duomenys neimportuojami.


Jei parinkę vieną iš datų formatų (DmM, mDM ar MmD) įvesite skaičius be datos skirtuko, skaitmenys bus skirstomi taip:

Skaitmenų skaičius

Datos formatas

6

Pagal parinktą tvarką po du skaitmenis skiriama dienai, mėnesiui ir metams.

8

Pagal parinktą tvarką keturi skaitmenys skiriami metams, po du dienai ir mėnesiui.

5 arba 7

Toks pat kaip ir iš 6 ar 8 skaitmenų, tik pirmoji skaitmenų grupė turi vienu skaitmeniu mažiau. Šiaip pašalinamas priekinis nulis iš mėnesio ir dienos reikšmės.


tip

Jei importuojamuose duomenyse norite išlaikyti priekinius nulius, pavyzdžiui, telefono numeriuose, stulpeliui pritaikykite teksto formatą.


Peržiūra

Čia rodoma, kaip atrodys importuoti ir į stulpelius išskaidyti duomenys. Jei norite importuojamiems stulpelio duomenims pritaikyti tam tikrą formatą, pažymėkite tą stulpelį ir pasirinkite norimą formatą iš sąrašo Stulpelio tipas. Parinkus stulpelio tipą, taikytinas formatas rodomas stulpelio antraštėje.

Jei importuojamus duomenis į stulpelius skaidysite fiksuoto pločio intervalais, nustatykite norimą stulpelio plotį spustelėję atitinkamoje liniuotės vietoje.

Paremkite mus!