Teksto failo eksportas

Teksto failo eksporto dialogo lange galima parinkti teksto failo eksporto nuostatas. Šis dialogo langas rodomas tuomet, kai skaičiuoklės lakšto duomenis įrašote grynojo teksto (CSV) formatu ir įrašymo lange pažymite parinktį Taisyti filtro nuostatas.

Lauko parinktys

Šioje parinkčių grupėje parenkami laukų ir teksto skirtukai bei eksportuojamame teksto faile naudotina koduotė.

Koduotė

Nurodoma eksportuojamo teksto failo koduotė.

Laukų skirtukas

Parenkamas arba įvedamas laukų skirtukas duomenų laukams atskirti.

Teksto skirtukas

Parenkamas arba įvedamas teksto skirtukas, žymintis duomenų lauko pradžią ir pabaigą.

Teksto langelius į kabutes

Visi teksto laukai eksportuojami su nurodytu teksto skirtuku pradžioje ir pabaigoje. Jei parinktis nepažymėta, teksto skirtukais išskiriami tik tie laukai, kurių turinyje yra laukų skirtuko rašmuo.

Įrašyti langelio turinį kaip parodyta

Kai parinktis įgalinta (numatytoji būsena), duomenys įrašomi taip, kaip jie rodomi, išlaikant skaičių formatą. Jei parinktis nepažymėta, duomenys bus įrašyti pirminiu pavidalu, kaip ankstesnėse programos versijose.

Warning Icon

Priklausomai nuo skaičių formato, įrašius langelių turinį kaip parodyta, įrašytos reikšmės importo metu gali būti nebeatpažįstamos kaip skaitinės.


Fiksuotas stulpelio plotis

Visi duomenų laukai eksportuojami į fiksuoto pločio stulpelius.

Paremkite mus!