Dif Import/Export/ Lotus import/ dBASE import

Nustato importo ir eksporto parinktis. Ĺ ie dialogo langai atsiranda savaime kai paĹľymÄ—tas tinkamo tipo failas.

KoduotÄ—

Parinkite koduotÄ™, kuri bus naudojama importe arba eksporte.

Daugiau informacijos apie filtrus galima rasti skyriuje „Informacija apie importo ir eksporto filtrus“.

Paremkite mus!