Dif Import/Export/ Lotus import/ dBASE import

Nustato importo ir eksporto parinktis. Šie dialogo langai atsiranda savaime kai pažymėtas tinkamo tipo failas.

Koduotė

Parinkite koduotę, kuri bus naudojama importe arba eksporte.

Daugiau informacijos apie filtrus galima rasti skyriuje „Informacija apie importo ir eksporto filtrus“.

Paremkite mus!