Importo ir eksporto filtrai

„LibreOffice“ programomis, be savųjų XML pagrindo formatų, dokumentus galima įrašyti įvairiais kitais XML formatais, taip pat tokių formatų dokumentus atverti.

Kartais dokumentų atvėrimo lange gali tekti rankiniu būdu parinkti atveriamo failo tipą. Pavyzdžiui, jei grynojo teksto faile įrašytą duomenų bazės lentelę norėsite atverti kaip duomenų bazės lentelę, pažymėjus failą reikės parinkti ir failo tipą „Grynasis tekstas - CSV“.

BASIC Macros in Microsoft Office Documents

Lange Įkėlimas ir įrašymas → VBA savybės galima nustatyti VBA makrokomandų kodo apdorojimo „MS Office“ dokumentuose parinktis. VBA makrokomandų negalima vykdyti „LibreOffice“ programose; pirmiausia jas reikia konvertuoti ir pritaikyti. Dažnu atveju „LibreOffice“ programomis reikės pataisyti tik matomą „Word“, „Excel“ ar „PowerPoint“ dokumentų turinį ir vėl įrašyti failus „Microsoft Office“ formatu, o juose esančių makrokomandų nekeisti. Galima pasirinkti, kaip turėtų elgtis „LibreOffice“: įrašyti VBA makrokomandas komentarų forma kaip „LibreOffice“ paprogrames, o įrašant dokumentą „MS Office“ formatu vėl įrašyti jas pradiniu formatu, arba pašalinti „Microsoft Office“ makrokomandas atveriant failą. Pastaroji parinktis yra patikimas būdas išvengti „Microsoft Office“ dokumentuose galinčių būti virusų.

Pastabos dėl išorinių formatų ir failų tipų

Kai kurie importo ar eksporto filtrai bus paminėti dokumentų atvėrimo ir įrašymo dialogo languose, net jei tie filtrai nebus įdiegti. Jei parinksite tokį filtrą, programa pasiūlys jį įdiegti.

Tip Icon

Pasirinkus filtrą Grynasis tekstas - pasirenkama koduotė teksto dokumentą galima įrašyti kitokia koduote. Bus atvertas dialogo langas, kuriame reikės pasirinkti koduotę, numatytuosius šriftus, kalbą ir eilučių skirtuką.


HTML dokumentų importas ir eksportas

„LibreOffice“ tekstų rengykle į HTML dokumentus galima įterpti išnašas ir galines išnašas. Jos eksportuojamos kaip metagairės. Išnašų žymės eksportuojamos kaip hipersaitai.

Nežinomi rašmenys HTML dokumentuose įrašomi kaip komentarai. Teksto fragmentai, kurių pradžioje yra žymė „HTML:…“, o pabaigoje – „>“, yra interpretuojami kaip HTML kodas, tačiau eksportuojami be šių žymių. Po žymės „HTML:…“ gali būti įterpta kitokių gairių. Rašmenys su diakritiniais ženklais eksportuojant konvertuojami į ANSI koduotės rašmenis. Importo metu sukuriami tam tikri komentarai: pavyzdžiui, metagairėms, kurioms nėra tinkamų failo savybių laukų, arba nežinomoms gairėms.

„LibreOffice“ tekstų rengykle galima importuoti UTF-8 ar UCS2 koduočių HTML dokumentus. Bus atvaizduoti visi ANSI arba operacinės sistemos koduotėse esantys rašmenys.

HTML eksporto metu naudojama koduotė, parinkta lange → Įkėlimas ir įrašymas → HTML suderinamumas. Rašmenys, kurių nėra toje koduotėje, įrašomi pakaitine forma ir šiuolaikinėse naršyklėse atvaizduojami teisingai. Jei eksportuojamame dokumente būtų tokių rašmenų, programa apie tai įspėtų.

Jei lange → Įkėlimas ir įrašymas → HTML suderinamumas nustatyta eksportuoti su „Mozilla Firefox“, „MS Internet Explorer“ ar „LibreOffice Writer“ suderinamu formatu, visi svarbiausi šrifto požymiai (pvz., teksto spalva, šrifto dydis, pusjuodžio teksto ar kursyvo požymiai ir pan.) bus eksportuojami kaip tiesioginiai požymiai, aprašyti CSS1 stiliais (CSS „CSS, Cascading Style Sheets“ – tai pakopiniai stiliai). Importo metu taip pat naudojamas šis standartas.

Savybė „font“ naudojama „Mozilla Firefox“ naršyklėje. Su šia savybe prieš šrifto dydį galima nurodyti papildomus parametrus „font-style“ (italic, none), „font-variant“ (normal, small-caps) ir „font-weight“ (normal, bold).

Jei eksportuojama naudojant „LibreOffice Writer“, valdiklių laukų dydis ir vidinės paraštės aprašomos naudojant stilius (spausdinimo formatus). Naudojant CSS1, dydį nusakančios savybės aprašomos parametrais „plotis“ ir „aukštis“. Savybe „Paraštės“ nustatomos vienodos visos puslapio paraštės. Jei reikalingos skirtingos paraštės, naudojamos savybės „Paraštės → Kairė“, „Paraštės → Dešinė“, „Paraštės → Viršus“ ir „Paraštės → Apačia“.

Atstumas nuo paveikslų ir kitų objektų iki teksto gali būti nustatomas atskirai „LibreOffice Writer“ ir „MS Internet Explorer“ eksportui. Jei viršutinė ir apatinė bei kairioji ir dešinioji paraštės yra skirtingos, atstumai aprašomi atitinkamos gairės parametru STYLE ir CSS1 dydį nusakančiomis savybėmis „Paraštės → Viršus“, „Paraštės → Apačia“, „Paraštės → Kairė“ ir „Paraštės → Dešinė“.

Kadrus eksportuoti galima naudojant CSS1 plėtinius objektams su absoliučiomis koordinatėmis. Tai įmanoma tik eksportuojant „Mozilla Firefox“ ir „LibreOffice Writer“ formatais. Kadrus galima lygiuoti kaip paveikslus ar slankiuosius kadrus, tačiau su rašmenimis susieti kadrų negalima.

Kadrai, kuriuose nėra skilčių, eksportuojant aprašomi gairėmis „<SPAN>“ arba „<DIV>“. Jei kadre yra skilčių, naudojama gairė „<MULTICOL>“.

„LibreOffice“ programoje parinkti matavimo vienetai naudojami ir CSS1 savybių HTML eksportui. Matavimo vienetus atskirai teksto ir HTML dokumentams galima nustatyti languose → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Bendrosios parinktys ir → „LibreOffice“ tinklalapių rengyklė → Rodymas. Eksportuojamų dešimtainių skilčių skaičius priklauso nuo parinktų matavimo vienetų.

Matavimo vienetai

Matavimo vienetų pavadinimas CSS1 apraše

Didžiausias galimas dešimtainių skilčių skaičius

Milimetrai

mm

2

Centimetrai

cm

2

Coliai

in

2

Cicerai

pc

2

Punktai

pt

1


„LibreOffice“ tinklalapių filtras suderinamas ir su kai kuriomis CSS2 galimybėmis. Vis dėlto, kad jomis būtų galima naudotis, lange → Įkėlimas ir įrašymas → HTML suderinamumas turi būti įgalinta eksporto parinktis Spausdinimo išdėstymas. Tuomet HTML dokumentuose bus galima naudoti ne vien tik stilių „HTML dokumentas“, bet ir stilius „Pirmasis puslapis“, „Kairysis puslapis“ ir „Dešinysis puslapis“. Šiais stiliais spausdinamame dokumente galima nustatyti skirtingą pirmojo bei kairiųjų ir dešiniųjų puslapių dydį ir paraštes.

Numeruotų sąrašų importas ir eksportas

Jei lange → Įkėlimas ir įrašymas → HTML suderinamumas parinktas eksportas „LibreOffice Writer“ ar „Internet Explorer“ formatu, numeruoto sąrašo įtraukos aprašomos <OL> ir <UL> gairių parametru STYLE ir jo CSS1 savybe „margin-left“. Šia savybe nurodomas įtraukos pokytis kitos aukštesnio lygmens įtraukos atžvilgiu.

Kairioji pastraipos įtrauka numeruotame sąraše aprašoma CSS1 savybe „margin-left“. Pirmosios eilutės įtraukos numeruotuose sąrašuose yra nepaisoma ir ji nėra eksportuojama.

Skaičiuoklės dokumentų importas ir eksportas

„LibreOffice“ importuoja ir eksportuoja nuorodas į pašalintus elementus, pavyzdžiui, į pašalintus stulpelius. Eksporto metu formules galima peržiūrėti, o nuorodos į pašalintą elementą vietoje bus žymuo „#REF!“. Žymuo „#REF!“ analogiškai sukuriamas ir importo metu.

Grafikos failų importas ir eksportas

Kaip ir HTML dokumentų atveju, atveriant „LibreOffice“ grafikos failą galima rinktis filtrą, kurio pavadinime yra arba nėra ir „LibreOffice“ pateikčių rengyklės pavadinimas. Jei pasirinksite filtrą, kurio pavadinime neminima pateikčių rengyklė, failas bus atvertas kaip „LibreOffice Draw“ grafikos dokumentas. Kitu atveju failas, įrašytas sena programos versija, bus atvertas „LibreOffice Impress“ pateikčių rengyklėje.

Kai importuojamas EPS failas, dokumente rodoma paveikslo peržiūra. Jei peržiūros parodyti negalima, dokumente rodomas paveikslo dydį atitinkantis vietaženklis. „Unix“ ir „Microsoft Windows“ sistemose importuotą failą galima spausdinti postskriptiniu spausdintuvu. Kai EPS paveikslas eksportuojamas, sukuriama TIFF arba EPSI formato peržiūra. Jei EPS paveikslas kartu su kitais paveikslais eksportuojamas EPS formatu, toks failas į naująjį failą bus įterptas nepakeistas.

Importuojant ar eksportuojant paveikslus TIFF formatu galima apdoroti ir TIFF failus iš kelių puslapių. Tuomet paveikslai interpretuojami kaip atskirų paveikslų rinkinys viename faile, pavyzdžiui, kaip atskiri faksimilės lapai.

Kai kurias „LibreOffice“ grafikos ir „LibreOffice“ pateikčių rengyklių eksporto parinktis galima nustatyti po to, kai pasirenkama komanda Failas → Eksportuoti. Daugiau skaitykite skyriuje Paveikslų eksporto parinktys.

Postskriptas

Jei norite eksportuoti dokumentą ar paveikslą postskriptiniu formatu:

  1. Įdiekite postskriptinio spausdintuvo tvarkyklę, pavyzdžiui, „Apple LaserWriter“, jei tokios kompiuteryje dar nėra.

  2. Spausdinkite dokumentą pasirinkę komandą Failas → Spausdinti.

  3. Spausdinimo dialogo lange parinkite postskriptinį spausdintuvą ir pažymėkite parinktį Spausdinti į failą. Bus sukurtas postskriptinis failas.

Paremkite mus!