Kontekstinis meniu

IÅ¡kirpti

Iškerpa pažymėtą objektą ir įdeda į iškarpinę. Iškarpinėje esantis objektas gali būti įdėtas į pasirinktą vietą panaudojant komandą Įdėti.

Įdėti

Įdeda objektą, esantį iškarpinėje, į žymeklio rodomą vietą dokumente. Ši komanda nebus vykdoma, jeigu žymeklio rodoma vieta objektui nėra tinkama.

Įterpti

Atveria galerijos submeniu Čia galima pasirinkti Kopijuoti arba Susieti. Pažymėtas galerijos objektas kopijuojamas į dabartinį dokumentą arba sukuriamas į jį saitas.

warning

Jeigu dokumente yra pažymėta sritis, tai įdėjimas tos srities turinį pakeis įdedamu objektu.


Fonas

Pažymėtą paveikslą įterpia kaip foną. Submeniu komandomis Puslapis arba Pastraipa nurodoma ar paveikslas padengs visą puslapį, ar tik dabartinę pastraipą.

Kopijuoti

Pažymėtą elementą kopijuoja į iškarpinę.

Å alinti

Pašalina pažymėtą. Jei pažymėti keli objektai, pašalins visus. Prieš pašalinant dažniausiai dar paklausiama, ar tikrai norite pašalinti.

Priklausomai nuo konteksto objektas pašalinamas arba fiziškai, arba tik jo atvaizdas.

Jei būdami galerijoje pasirinksite Ištrinti, įrašas bus ištrintas iš galerijos, tačiau pats failas liks nepaliestas.

Atverti

Komanda Atverti atveria pažymėtą objektą naujame uždavinyje.

Pervardyti

Įgalina pervadinti pasirinktą objektą. Pasirinkus Pervadinti pavadinimas pažymimas ir į jo vietą gali būti įrašytas naujas pavadinimas. Pervadinamo pavadinimo ribos (pradžia ir pabaiga) nustatomos žymekliu jį stumdant rodyklių klavišais.

Naujinti

Atnaujina vaizdą lange arba pažymėtame objekte.

Peržiūra

Visas pažymėtas elementas rodomas galerijoje. Dukart jį spustelėjus grįžtama į įprastą galerijos rodinį.

Sukurti saitą

Ši komanda gali tapti aktyvia kai yra pažymėtas objektas. Saitas, pavadintas „Saitas su xxx“ (xxx yra objekto pavadinimas) bus sukurtas tame pačiame aplanke, kuriame yra pažymėtas objektas.

Paremkite mus!