Bendrųjų terminų žodynėlis

Šiame žodynėlyje paaiškinami svarbiausi terminai, vartojami „LibreOffice“ programų pakete.

Žodynėlyje galima rasti terminus iš bet kurios „LibreOffice“ paketo programos.

Kontekstinis meniu

Jei norite atverti objekto kontekstinį meniu, pirmiausia pažymėkite objektą spustelėdami jį pelės klavišu, tada . Kai kuriuos kontekstinius meniu galima atverti ir nepažymėjus objekto. „LibreOffice“ programoje kontekstinius meniu turi kone kiekvienas objektas.

ASCII

ASCII (angl. American Standard Code for Information Interchange – Amerikos standartinis informacijos mainų kodas) – informacijos mainų 7 bitų koduotė. Ji turi 128 ženklus: pagrindinės lotynų abėcėlės raides (A–Z), skaitmenis (0–9), skyrybos ir kitus ženklus. Išplėstinė ASCII koduotė turi 256 ženklus. Kiekvienas ženklas atitinka unikalų numerį, vadinamą ASCII kodu.

ASCII ženklais „LibreOffice“ koduoja ženklus, kurie dėl kurių nors priežasčių neleistini tinklalapių tekste.

Bezjė objektas

Prancūzų matematikas Pjeras Bezjė (Pierre Bézier) sukūrė matematinį kreivių atvaizdavimo būdą, kuris buvo pavadintas jo vardu. Kreivė aprašoma keturiais kontroliniais taškais: pradžios ir pabaigos taškai bei du atskiri tarpiniai taškai. Tokios kreivės gali būti modifikuojamos tempiant pele jos kontrolinius taškus.

Dinaminė nuoroda (DDE)

Dinaminė nuoroda – DDE (angl. Dynamic Data Exchange – dinaminiai duomenų mainai) yra OLE (angl. Object Linking and Embedding – objektų saitai ir įterpimas) prototipas. Naudojant DDE protokolą objektai susiejami failų nuorodomis, bet patys nėra įdedami.

Dinaminę nuorodą (DDE saitą) galima sukurti taip: skaičiuoklės dokumente pažymėkite langelius, nukopijuokite juos į iškarpinę ir, atvėrę kitą skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite komandas Taisa → Įdėti kitaip. Atsivėrusiame dialogo lange pažymėkite parinktį Įdėti kaip saitą – šitaip bus sukurtas DDE saitas. Aktyvinus saitą, įdėtieji duomenys bus skaitomi iš pradinio failo.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formatavimas

Teksto formatavimas – tai vaizdus teksto išdėstymas, naudojantis tekstų rengyklėmis arba kompiuterinėmis leidybinėmis programomis. Formatuojant tekstą paprastai parenkamas puslapio dydis, apipavidalinamos lentelės, parenkami teksto šriftai, tekstas vaizdžiai išdėstomas puslapyje, nustatomos eilučių įtraukos, intervalai ir t. t. Tekstą formatuoti galima tiesiogiai arba naudojant stilius, pateikiamus „LibreOffice“ programoje.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

JDBC

JDBC (angl. Java DataBase Connectivity – Java programų junglumas su duomenų bazėmis) naudojamas prieigai prie duomenų bazių iš „LibreOffice“ programos. JDBC tvarkyklės yra parašytos „Java“ kalba ir yra nepriklausomos nuo operacinės sistemos.

Keliamosios ir liekamosios eilutės

Keliamąja eilute vadinama trumpa eilutė pastraipos gale, kuri vienintelė atsiduria kito puslapio viršuje. Liekamoji eilutė – tai pirma pastraipos eilutė, kuri vienintelė lieka prieš tai buvusio puslapio apačioje. „LibreOffice“ teksto dokumentuose tokių atvejų galima išvengti automatiškai, parinkus reikiamas puslapio stiliaus nuostatas. Jomis galima nurodyti, kiek mažiausiai pastraipos eilučių laikyti puslapyje drauge.

Kompleksinė teksto struktūra (CTL)

Kalboms, naudojančioms kompleksinę teksto struktūrą, būdingos kai kurios arba visos toliau išvardintos savybės:

„LibreOffice“ programa suderinama su šiomis kompleksinės teksto struktūros kalbomis: hindi, tajų, hebrajų, arabų.

Enable CTL support using - Languages and Locales - General.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC (angl. Open DataBase Connectivity – atvirosios duomenų bazių ryšio priemonės) yra protokolas, pagal kurį programos gali kreiptis į duomenų bazes. Jame naudojama SQL (angl. Structured Query Language) užklausų kalba. „LibreOffice“ kiekvienai duomenų bazei galima pasirinkti, ar užklausoms naudoti SQL komandas. Nepasirinkus SQL teks naudotis interaktyvia pagalba ir užklausą formuoti patiems pele. Tada užklausą į SQL pavers pati programa „LibreOffice“.

OLE

OLE (angl. Object Linking and Embedding – objektų saistymas ir įterpimas) objektai gali būti susieti su dokumentu arba gali būti įdėti į dokumentą. Įdėjimas į dokumentą įterpia objekto kopiją ir informaciją apie programą, kuria objektas parengtas. Jei reikės taisyti šitaip įdėtą objektą, reikiama programa bus paleista dukart spustelėjus objektą.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objektas

Ekrano komponentas, turintis duomenų. Tai įvairių programų duomenys, pavyzdžiui, tekstas, paveikslai.

Objektai yra nepriklausomi ir vienas kito neįtakoja. Bet kuriam duomenis turinčiam objektui gali būti priskirtos tam tikros komandos. Pavyzdžiui, grafikos objektas gali turėti komandas paveikslui taisyti, skaičiuoklės objektas – skaičiavimo komandas.

OpenGL

OpenGL – tai trimatė grafinė kalba, kurią sukūrė SGI (Silicon Graphics Inc). Dažniausiai naudojamos dvi šios kalbos atmainos: „Microsoft OpenGL“, sukurta „Windows NT“ aplinkai, ir pačios SGI sukurta „Cosmo OpenGL“. Pastaroji yra nuo operacinės sistemos nepriklausoma grafinė kalba, skirta vairiems kompiuteriams ir gali būti naudojama be specialios trimatės grafikos aparatinės įrangos.

PNG

PNG (angl. Portable Network Graphics – mobilioji tinklų grafika) – tai grafikos failų tipas, skirtas internetui. Failai glaudinami pasirinktu glaudinimo laipsniu. Priešingai nei JPG formato atveju, informacija glaudinant neprarandama.

Pirminis raktas

Pirminis raktas yra unikalus duomenų lauko identifikatorius. Naudojamas sąryšinėse duomenų bazėse, kad galima būtų pasiekti kitose lentelėse esančius duomenis. Jei raktas nurodomas iš kitos lentelės, tai jis vadinamas išoriniu raktu.

Programų pakete „LibreOffice“ pirminį raktą galima apibrėžti lentelės projektavimo veiksenoje pasirinkus atitinkamas stulpelio antraštės kontekstinio meniu komandas.

Puslapio eilučių intervalai (bazinių linijų lygiavimas

Programoje „LibreOffice“ bazinių eilučių lygiavimas vadinamas eilučių intervalu.

Puslapiniai eilučių intevalai – tai sutampantys eilučių intevalai abiejose spausdinamo lapo pusėse. Taip išspausdintą puslapį lengviau skaityti, nes į tarpus tarp eilučių nepralenda teksto šešeliai iš kitos lapo pusės (ypač kai popierius plonas). Puslapinių eilučių intervalų terminas vartojamas ir tada, kai tekstas spausdinamas į kelis stulpelius ir skirtingų stulpelių eilutėse naudojamas tas pats vertikalus tinklelis, vertikaliai sulygiuojantis visų stulpelių eilutes.

Spausdinimas su puslapiniais eilučių intervalais ypač naudingas spaudiniams, kurių puslapiuose tekstas išdėstomas į kelis stulpelius (pvz., knygoje ar brošiūroje) ir abipusiam spausdinimui skirtiems dokumentams.

RTF

RTF (angl. Rich Text Format – raiškiojo teksto formatas) – tai failų formatas, naudojamas keistis teksto failais. Ypatinga formato savybė – formatavimo informacija saugoma skaitomu teksto formatu. Deja, palyginus su kitais failų formatais, šis formatas sukuria sąlyginai didelius failus.

SQL

SQL (angl. Structured Query Language – struktūrinių užklausų kalba) kalba naudojama duomenų bazės užklausoms. „LibreOffice“ programoje galima formuluoti užklausas SQL tekstu arba interaktyviai naudojant pelę.

SQL duomenų bazė, SQL serveris

SQL duomenų bazė – tai duomenų bazė, turinti SQL sąsają. SQL duomenų bazės dažnai naudojamos kliento arba serverio architektūroje, kurioje skirtingi klientai naudoja centrinę duomenų bazę (pvz., SQL serverį), todėl jos dar vadinamos SQL serverio duomenų bazėmis arba sutrumpintai SQL serveriais.

Į „LibreOffice“ galima integruoti išorines SQL duomenų bazes. Jos gali būti įrašytos vietiniame diske arba tinkle. Duomenys pasiekiami naudojantis ODBC, JDBC arba į „LibreOffice“ integruota sava tvarkykle.

Saitas

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Kai objektas tiesiogiai įdedamas į dokumentą, dokumento dydis baitais padidėja maždaug objekto dydžiu. Galima įrašyti dokumentą ir atverti jį kitame kompiuteryje, bet įterptas objektas bus toje pačioje dokumento vietoje.

Jei įterpsite objektą kaip saitą, įrašyta bus tik nuoroda į objekto failą. Dokumento dydis baitais padidės tik tiek, kiek atminties reikia adresui įrašyti. Atvėrus dokumentą kitame kompiuteryje ir norint pamatyti objektą dokumente būtina, kad susietas failas būtų toje pačioje vietoje, kuri nurodyta saitu.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Sanglauda

Tarpo sumažinimas tarp gretimų raidžių priklausomai nuo tų raidžių formos. Pavyzdžiui, suglaudinant galima gerokai sumažinti tarpą tarp raidžių A ir V, kadangi raidė A plati apačioje, o V – viršuje.

Sanglaudos lentelėse yra informacija apie simbolių poras, kurioms tarpas turi būti sumažintas ar padidintas. Šios lentelės dažniausiai yra šrifto komponentai.

Santykinių ir absoliučiųjų nuorodų įrašymas

Tam tikruose dialogo languose, pavyzdžiui, Įrankiai – Autotekstas), galima pasirinkti, ar failus nurodyti santykiniais adresais, ar absoliučiais.

Pasirinkus santykinių nuorodų įrašymą, nuorodose į paveikslus ir kitus objektus bus vartojami santykiniai adresai pagal failo arba aplanko vietą, kurioje yra tas objektas. Šiuo atveju nesvarbu, kur įrašoma aplankų struktūra. Failai vis tiek bus surasti (kol nuorodų rodomi failai lieka tame pačiame diske, kaip ir pagrindinis dokumentas). Tai labai svarbu, kai aplankų struktūra perkeliama į kitą diską, kompiuterį ar serverį.

Pasirinkus absoliučiųjų nuorodų įrašymą, nuorodose į kitus failus bus vartojami absoliutieji adresai. Dokumentai su nuorodomis gali būti perkeliami į kitus aplankus, tačiau nuorodos vis tiek rodys į tas pačias vietas.

Suktukas

  1. Suktuku gali būti vadinama formos valdiklio savybė, taikoma skaitiniams, valiutos, datos ar laiko laukams. Jei savybė Suktukas įgalinta, lauke bus rodomi du mygtukai su rodyklėmis, nukreiptomis į priešingas puses vertikaliai arba horizontaliai.

  2. Basic IDE aplinkoje suktuku vadinamas skaitinis laukas kartu su rodyklių mygtukais.

Reikšmę galima įvesti tiesiogiai suktuko laukelyje, arba nustatyti naudojant rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn mygtukus. Suktuko laukelio reikšmę padidinti arba sumažinti galima ir klaviatūros klavišais Rodyklė aukštyn ir Rodyklė žemyn. Didžiausią ir mažiausią reikšmes galima nustatyti klavišais Psl. aukštyn ir Psl. žemyn.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Sąryšinė duomenų bazė

Sąryšinė duomenų bazė – tai duomenų rinkiniai, kurių priklausomybes apibrėžia lentelėmis nusakyti sąryšiai tarp duomenų. Lentelėse esančius duomenis pasiekti ar sujungti galima įvairiais būdais, nekeičiant duomenų bazės lentelių.

RDBMS (angl. Relational Database Management System – sąryšinės duomenų bazės tvarkymo sistema) – tai programa, kuria galima kurti, naujinti ir administruoti sąryšinę duomenų bazę. RDBMS perduoda SQL kalba užrašytas komandas į duomenų bazę.

Būdingas reliacinės duomenų bazės pavyzdys – prekybos duomenų bazė su pirkėjų, pardavimų bei sąskaitų lentelėmis. Sąskaitų lentelėje nesaugoma informacija apie pirkėjus ar pardavimus, saugomos tik nuorodos (pavyzdžiui, pirkėjo identifikatoriaus laukas iš pirkėjų lentelės).

Tiesioginis formatavimas ir formatavimas stiliais

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

ĮMR

ĮMR, įvesties metodo rengyklė – tai programa, kuria galima surinkti kompleksinius ne lotyniškos abėcėlės pagrindo rašmenis naudojantis įprasta klaviatūra.

Įtvirtinimas

Programoje „LibreOffice“ būna langų, pavyzdžiui stiliaus arba žvalgiklio langas, kurie turi „pritvirtinimo“ savybę. Galima keisti jų vietą, dydį ir juos pririšti prie ekrano kraštų. Prie kiekvieno krašo galima pririšti kelis langus vieną virš kito arba greta. Stumdant jų kraštines galima keisti langų proporcijas.

Pririšti ir atrišti galima laikant paspaustą klavišą ir du kartus spustelėjus pririšimo vietą. Stiliaus lange taip pat galima du kartus spustelėti pilką lango dalį šalia piktogramų laikant paspaustą klavišą .

Įtvirtinimas (automatinis slėpimas)

Ant programos lango rėmelio, toje vietoje, kur yra įtvirtintas kitas langas, yra mygtukas, kuriuo galima parodyti arba paslėpti įtvirtintą langą.

Paremkite mus!