Matavimo vienetų konvertavimas

Kai kuriuose dialogo languose galima įvesti matmenų reikšmes. Įvedus tik skaičių, jam priskiriami numatytieji matavimo vienetai.

Tekstų rengyklei „Writer“ numatytuosius matavimo vienetus galima nustatyti lange → LibreOffice tekstų rengyklė → Bendrosios parinktys. Skaičiuoklei „Calc“, grafikos rengyklei „Draw“ ar pateikčių rengyklei „Impress“ numatytieji matavimo vienetai nustatomi iš atitinkamo tipo dokumento analogiška komandų seka atvėrus Bendrųjų parinkčių langą.

Ilgio verčių įvedimo laukeliuose galima nurodyti konkrečius matavimo vienetus, šalia skaitinės vertės prirašius norimų matavimo vienetų santrumpą, kaip nurodyta lentelėje žemiau:

Matavimo vienetų santrumpa

Paaiškinimas

mm

Milimetrai

cm

Centimetrai

in arba ″

Coliai

pi

Cicerai

pt

Punktai


Matavimo vienetai konvertuojami pagal tokias formules:

Pavyzdžiui, iš tekstų rengyklės lango atverkite dialogo langą Formatas → Pastraipa → Įtraukos ir intervalai. Jei norite kairėje teksto pusėje nustatyti vieno colio įtrauką, laukelyje Iš kairės įveskite 1 in arba 1". Jei įtrauka turėtų būti 1 cm, laukelyje įveskite 1 cm.

Tip Icon

Jei norite įvesti didžiausią arba mažiausią leidžiamas reikšmes, laukelyje spustelėkite esamą reikšmę ir atitinkamai paspauskite klavišus Psl↑ arba Psl↓.


Paremkite mus!