Interneto terminų žodynėlis

Jei esate naujokas internete, susidursite su nežinomais terminais: naršyklė, el. paštas, pradžios puslapis, paieškos sistema ir daugeliu kitų. Kad būtų lengviau atlikti pirmuosius žingsnius, šiame žodynėlyje paaiškinti svarbesni terminai, su kuriais susidursite internete, intranete, pašte ir naujienose.

CMIS

CMIS (angl. Content Management Interoperability Services – turinio tvarkymo suderinamumo tarnyba). Tai standartas, apibrėžiantis domeno modelį ir žiniatinklio paslaugas bei „Restful AtomPub“ susiejimus, kurie įgalins geriau suderinti įmonių turinio tvarkymo (ECM) sistemas. CMIS naudoja žiniatinklio paslaugas ir „Web 2.0“ sąsajas, kad būtų galima dalytis turtinga informacija per interneto protokolus nuo tiekėjų nepriklausomais formatais, tarp dokumentų sistemų, leidėjų ir saugyklų, vienoje įmonėje ir tarp kelių įmonių.

Daugiasaitis paveikslas

Daugiasaitis paveikslas – tai paveikslas arba kadras, kurio tam tikros sritys turi saitus. Galima spustelėti tokio paveikslo arba kadro sritį ir taip sekti tai sričiai priskirtu saitu (URL adresu). Šias sritis, joms priskirtus URL adresus ir tekstą, rodomą užvedus pelės žymeklį virš srities, galima nurodyti jautrių paveikslo sričių rengyklėje.

Daugiasaičiai paveikslai būna dviejų tipų. Kliento daugiasaitis paveikslas analizuojamas kliento kompiuteryje, kuriame paveikslas ir būvo įkeltas iš interneto. Serverio daugiasaitis paveikslas analizuojamas serveryje, kuriame laikomas HTML dokumentas – tinklalapis, pateikiamas internete. Analizės serveryje atveju, spustelėjus daugiasaičio paveikslo sritį, į serverį siunčiamos santykinės pelės žymeklio koordinatės paveikslo atžvilgiu, tuomet speciali programa iš serverio išsiunčia atsaką. Jei paveikslas analizuojamas kliento kompiuteryje, spustelėjus daugiasaičio paveikslo sritį, sekama sričiai priskirtu saitu, tarsi tai būtų įprastas tekstinis hipersaitas. Priskirtą URL adresą galima pamatyti užvedus pelės žymeklį virš srities.

Daugiasaičius paveikslus galima naudoti ir analizuoti įvairias būdais, tad ir formatų tokiems paveikslams įrašyti yra įvairių.

Daugiasaičių paveikslų formatai

Daugiasaičiai paveikslai paprastai skirstomi į analizuojamus serveryje ir analizuojamus naršyklėje kliento kompiuteryje.

EPUB

EPUB yra el. knygų failų, turinčių prievardį .epub standartas. Tokie failai gali būti parsisiunčami ir skaitomi su išmaniaisiais telefonais, tabletėmis, kompiuteriais, el. skaityklėmis.

EPUB – standartas publikuotas grupėje „Publishing group of W3C“. Tai populiarus formatas, nes yra atviras ir remiasi HTML formatu.

EPUB publikacija pateikiama vienu neužšifruotu pakuotu failu. Jame, kaip ir interneto svetainėje, gali būti HTML failai, paveikslai, CSS stilių aprašai, o taip pat metaduomenys, multimedija, interaktyvumo priemonės ir kt.

FTP

FTP yra angliško „File Transfer Protocol“ santrumpa. Tai failų, esančių internete, persiuntimo protokolas. FTP serveris – tai programa kompiuteryje, turinčiame ryšį su su internetu, kuriame yra pesiuntimui skirti failai. FTP yra atsakingas už failų persiuntimą, o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – už ryšį ir duomenų perdavimą tarp žiniatinklio serverių ir jų klientų.

Gairės

HTML puslapiuose yra struktūravimo ir formatavimo priemonės, vadinamos gairėmis. Gairės – tai kodiniai žodžiai įdėti tarp skliaustų < > dokumentų aprašymo kalboje HTML. Daugelyje gairių yra tekstų ir saitų tarp atidaromojo ir uždaromojo skliaustų. Pavyzdžiui, antraštė pažimima gaire <h1> jos pradžioje ir gaire </h1> pabaigoje. Kai kurios gairės nėra porinės, pavyzdžiui, <br> žymi eilutės pabaigą, <img ...> saitą į grafikos elementą.

HTML

HTML (angl. Hypertext Markup Language) – dokumentų kodavimo kalba, naudojama kaip failų formatas saityno dolumentams koduoti. Kilusi iš SGML kalbos. Turi teksto: grafikos, vaizdo ir garso priemones.

Jei norite tiesiogiai įvesti HTML komandas, pavyzdžiui, atlikdami pratimus iš vienos iš daugelio galimų HTML knygų, atminkite, kad HTML puslapiai yra grynojo teksto failai. Įrašykite dokumentą grynuoju tekstu ir suteikite jo failui prievardį .html. Įsitikinkite, kad nėra išplėstinių simbolių rinkinio ar kitų specialių simbolių. Jei norite iš naujo atverti šį failą aplanke „LibreOffice“ ir taisyti HTML kodą, turite jį įkelti nurodydami failo tipątekstas, o ne failo tipą tinklalapiai.

Internete yra keletas šaltinių, pateikiančių įvadą į HTML kalbą

HTTP

Protokolas HTTP yra žiniatinklio dokumentų perdavimo tarp žiniatinklio serverių (pagrindinių kompiuterių) ir naršyklių (klientų) įrašas.

Java

Javos programavimo kalba yra nuo platformos nepriklausanti programavimo kalba, kuri ypač tinka internetui. Tinklalapius ir programas, suprogramuotus Javos klasių failais, galima naudoti visose šiuolaikinėse operacinėse sistemose. Programos, naudojančios Javą, paprastai yra kuriamos Javos aplinkoje, o po to kompiliuojamos į baitines programas.

Kadrai

Kadrai naudingi kuriant HTML puslapius. „LibreOffice“ turi slankiuosius kadrus, į kuriuos galima įdėti grafiką, filmus, garso įrašus. Kadro kontekstiniame meniu yra darbo su kadrų turiniu priemonės. Kai kurios komandos būna išvardytos skyriuje „Taisa – Objektas“ kai kadras pažymėtas.

Kliento daugiasaičiai paveikslai

Paveikslo arba kadro sritį, kuri turi saitą, galima atskirti iš to, jog užvedus pelės žymeklį virš tokios srities, parodomas saito URL adresas. Jautrios paveikslo sritys įrašomos atskirame paveikslo sluoksnyje – jame laikoma visa informacija apie susietas sritis. Vienintelis kliento daugiasaičių paveikslų trūkumas yra tas, kad senesnės naršyklės tokių paveikslų negali perskaityti. Šis trūkumas, vis dėlto, su laiku išsispręs.

Jautrioms paveikslo sritims įrašyti pasirinkite failo tipą SIP - StarView ImageMap. Tokiu būdu įrašytą jautrių paveikslo sričių išdėstymą bus galima pritaikyti bet kuriam paveikslui ar kadrui dokumente. Vis dėlto, jei jautrias sritis norite pritaikyti tik veikiamajam paveikslui ar kadrui, jokio specialaus formato parinkti nereikia. Nustatę jautrias paveikslo sritis tiesiog spustelėkite myguką Taikyti. Niek daugiau daryti nereikia. Daugiasaičiai paveikslai, įrašyti HTML formatu, į tinklalapį įterpiami tiesiogiai HTML pirminiu tekstu.

Paieškos varikliai

Paieškos variklis yra paslauga internete, pagrįsta programine įranga, naudojama duomenų paieškai pagal raktažodžius didžiuliuose informacijos kiekiuose.

SGML

SGML yra angliško „Standard Generalized Markup Language“ santrumpa. SGML remiasi idėja, kad dokumentuose yra struktūrinių ir kitų semantinių elementų, kuriuos galima apibūdinti, nenurodant, kaip tokie elementai turėtų būti rodomi. Faktinis tokio dokumento rodymas gali skirtis, priklausomai nuo išvesties terpės ir stiliaus nuostatų. Struktūriniuose tekstuose SGML ne tik apibrėžia struktūras (DTD = Document Type Definition), bet ir užtikrina, kad jos būtų nuosekliai naudojamos.

HTML yra SGML specializacija. Tai reiškia, kad dauguma naršyklių palaiko tik ribotą SGML standarto dalį ir kad beveik visose SGML palaikančiose sistemose galima sukurti patrauklius HTML puslapius.

Saitas

Hipersaitai yra kryžminės nuorodos, paryškintos įvairiomis spalvomis ir suaktyvinamos spustelėjus pelę. Naudodamiesi hipersaitais, skaitytojai gali pereiti prie konkrečios dokumente esančios informacijos, o tap pat su juo susijusios informacijos kituose dokumentuose.

Programoje „LibreOffice“ galima priskirti saitus tekstams, o taip pat grafikai ir kadrams (žr. saitų dialogo piktogramą standartinėje juostoje).

Serverio daugiasaičiai paveikslai

Serverio daugiasaičiai paveikslai naudotojui vaizduojami kaip paveikslai arba kadrai. Pelės klavišu spustelėjus daugiasaitį paveikslą, santykinės pelės žymeklio koordinatės siunčiamos į serverį. Tuomet speciali serverio programa nustato kitus veiksmus. Šis procesas gali būti aprašomas keliais tarpusavyje nesuderinamais metodais, iš kurių du populiariausi yra šie:

„LibreOffice“ programa daugiasaičius paveikslus galima pritaikyti abiems metodams. Norimą paveikslo tipą parinkite jautrių paveikslo sričių rengyklės failo įrašymo dialogo lango failo tipo laukelyje. Bus įrašyti atskiri failai, kuriuos reikės įkelti į serverį. Taip pat reikia žinoti, su kokio tipo daugiasaičiais paveikslais serveris yra suderinamas, ir kaip naudoti paveikslų analizės programą.

Tarpinis serveris

Tarpinis serveris – tai tinkle esantis kompiuteris, veikiantis kaip iškarpinė. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie interneto iš įmonės tinklo ir paprašote tinklalapio, kurį jau buvo atvėręs kolega, tarpinis serveris galės jį parodyti daug greičiau, jei jis dar tebėra serverio atmintyje. Reikia tik patikrinti, ar tarpiniame serveryje yra naujausia puslapio versija. Jei taip, tai puslapio nereikės iš naujo atsisiųsti iš interneto – jį bus galima įkelti tiesiai iš tarpinio serverio.

URL

URL – angliško „Uniform Resource Locator “ santrumpa. Tai dokumento arba serverio adresas. URL struktūra bendru atveju yra tokia: Tarnyba://Mazgo vardas:Prievadas/Kelias/Puslapis, nors visi elementai ne visada reikalingi.

„WebDAV“

Angliško „Short for Web-based Distributed Authoring and Versioning“ santrumpa. Tai IETF standartų, kurie yra nuo platformos nepriklausantys HTTP plėtiniai, įgalinantys kolektyviai taisyti ir tvarkyti failus nuotoliniuose serveriuose. „WebDAV“ turi XML darbo su metaduomenimis bruožų, autorių darbų apsaugą, užkertančią kelią manipuliuoti vienas kito failais ir jų vardais. „WebDav“ kartais vadinamas DAV.

Paremkite mus!