Programoje naudojami valdikliai

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Baigti

Pritaikomos parinktos nuostatos ir užveriamas vediklio langas.

Mygtukų juostos

Šalia kai kurių mygtukų yra rodyklė, kurią spustelėjus atveriama papildoma mygtukų juosta. Jei norite mygtukų juostą perkelti, tempkite už jos pavadinimo juostos. Vos tik atleisite pelės klavišą, mygtukų juosta liks toje vietoje. Lygiai taip pat juostą galima perkelti į kitą vietą arba pritraukti prie programos lango krašto ir taip mygtukų juostą įtvirtinti. Mygtukų juosta užveriama spustelėjus mygtuką Užverti. Juostą vėl parodyti galima pasirinkus meniu komandą Rodymas → Mygtukų juostos → (mygtukų juostos pavadinimas).

Suktukas

  1. Suktuku gali būti vadinama formos valdiklio savybė, taikoma skaitiniams, valiutos, datos ar laiko laukams. Jei savybė Suktukas įgalinta, lauke bus rodomi du mygtukai su rodyklėmis, nukreiptomis į priešingas puses vertikaliai arba horizontaliai.

  2. Basic IDE aplinkoje suktuku vadinamas skaitinis laukas kartu su rodyklių mygtukais.

Reikšmę galima įvesti tiesiogiai suktuko laukelyje, arba nustatyti naudojant rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn mygtukus. Suktuko laukelio reikšmę padidinti arba sumažinti galima ir klaviatūros klavišais Rodyklė aukštyn ir Rodyklė žemyn. Didžiausią ir mažiausią reikšmes galima nustatyti klavišais Psl. aukštyn ir Psl. žemyn.

Jei suktuko laukelyje nurodoma skaitinė reikšmė, dažniausiai galima nurodyti ir matavimo vienetus, pavyzdžiui, 1 cm arba 5 mm, 12 pt arba 2".

Konvertuoti

Visuose vediklio žingsniuose, išskyrus paskutinį, šis mygtukas vadinamas Toliau. Paskutiniame žingsnyje mygtukas vadinamas Konvertuoti. Jį spustelėjus pradedamas konvertavimas.

Kontekstinis meniu

Jei norite atverti objekto kontekstinį meniu, pirmiausia pažymėkite objektą spustelėdami jį pelės klavišu, tada . Kai kuriuos kontekstinius meniu galima atverti ir nepažymėjus objekto. „LibreOffice“ programoje kontekstinius meniu turi kone kiekvienas objektas.

Šalinti

Pažymėtas elementas ar elementai pašalinami prieš tai paprašius patvirtinimo.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Matavimo vienetai

Reikšmes įvesties laukeliuose galima nurodyti įvairiais matavimo vienetais. Numatytieji vienetai yra centimetrai. Vis dėlto, jei norite nustatyti lygiai 1 colio tarpą, įveskite reikšmę „1"“. Priklausomai nuo konteksto galimi ir kitokie matavimo vienetai, pavyzdžiui, galima nurodyti 12 pt reikšmę 12 punktų šrifto dydžiui nustatyti. Jei įvesta reikšmė nurodytais matavimo vienetais yra nerealistiška, programa automatiškai ją pakeis mažiausia arba didžiausia galima reikšme.

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Užverti

Užveriamas dialogo langas.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Ši komanda rodoma tik pastraipos, kadro ir puslapio stiliams.

Ši komanda rodoma tik pastraipos ir rašmenų stiliams.

Suskleisti. Išskleisti

Spustelėjus mygtuką Suskleisti dialogo langas sumažinamas iki įvesties lauko dydžio. Šitaip lengviau lakšte pažymėti norimą langelių bloką. Mygtukas pavadinimas tuomet pasikeičia į Išskleisti. Jį spustelėjus dialogo langas atstatomas į pradinį dydį.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Piktograma

Suskleisti

Piktograma

Išskleisti

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Peržiūra

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą. Užveriant dialogo langą patvirtinimo neprašoma.

Numatyta

Dialogo lange matomų parinkčių reikšmės atstatomos į numatytąsias reikšmes, kokios jos buvo įdiegus programą.

warning

Atstatant numatytąsias nuostatas patvirtinimo neprašoma.


Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Parinktys

Spustelėjus žymę Parinktys dialogo langas išplečiamas ir parodomos papildomos parinktys. Spustelėjus žymę dar kartą dialogo langas suskleidžiamas.

Taip pat žiūrėkite šias funkcijas:

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Įvykus klaidai, funkcija grąžina loginę arba skaitinę reikšmę.

(Ši komanda pasiekiama tik per kontekstinį meniu).

Dukart spustelėję įrankį, galite jį naudoti kelioms užduotims atlikti. Jei spustelėsite vieną kartą, atlikus užduotį jis grįš į ankstesnį pasirinkimą.

Paspauskite Lyg2+F1 ir nurodykite valdiklį, kad sužinotumėte apie jį daugiau.

Parinkčių dialogo lango mygtukai

Gerai

Atlikti pakeitimai įrašomi ir užveriamas parinkčių langas.

Atsisakyti

Parinkčių langas užveriamas neįrašius pakeitimų.

Pritaikyti

Nustatytos ar pažymėtos reikšmės pritaikomos neužveriant parinkčių dialogo lango.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!