Programoje naudojami valdikliai

Help

Click the Help button to open the help page associated with the currently open dialog.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Baigti

Pritaikomos parinktos nuostatos ir užveriamas vediklio langas.

Mygtukų juostos

Šalia kai kurių mygtukų yra rodyklė, kurią spustelėjus atveriama papildoma mygtukų juosta. Jei norite mygtukų juostą perkelti, tempkite už jos pavadinimo juostos. Vos tik atleisite pelės klavišą, mygtukų juosta liks toje vietoje. Lygiai taip pat juostą galima perkelti į kitą vietą arba pritraukti prie programos lango krašto ir taip mygtukų juostą įtvirtinti. Mygtukų juosta užveriama spustelėjus mygtuką Užverti. Juostą vėl parodyti galima pasirinkus meniu komandą Rodymas → Mygtukų juostos → (mygtukų juostos pavadinimas).

Suktukas

  1. Suktuku gali būti vadinama formos valdiklio savybė, taikoma skaitiniams, valiutos, datos ar laiko laukams. Jei savybė Suktukas įgalinta, lauke bus rodomi du mygtukai su rodyklėmis, nukreiptomis į priešingas puses vertikaliai arba horizontaliai.

  2. Basic IDE aplinkoje suktuku vadinamas skaitinis laukas kartu su rodyklių mygtukais.

Reikšmę galima įvesti tiesiogiai suktuko laukelyje, arba nustatyti naudojant rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn mygtukus. Suktuko laukelio reikšmę padidinti arba sumažinti galima ir klaviatūros klavišais Rodyklė aukštyn ir Rodyklė žemyn. Didžiausią ir mažiausią reikšmes galima nustatyti klavišais Psl. aukštyn ir Psl. žemyn.

If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a measurement unit, for example, 1 cm or 5 mm, 12 pt or 2".

Konvertuoti

Visuose vediklio žingsniuose, išskyrus paskutinį, šis mygtukas vadinamas Toliau. Paskutiniame žingsnyje mygtukas vadinamas Konvertuoti. Jį spustelėjus pradedamas konvertavimas.

Kontekstinis meniu

Jei norite atverti objekto kontekstinį meniu, pirmiausia pažymėkite objektą spustelėdami jį pelės klavišu, tada . Kai kuriuos kontekstinius meniu galima atverti ir nepažymėjus objekto. „LibreOffice“ programoje kontekstinius meniu turi kone kiekvienas objektas.

Šalinti

Pažymėtas elementas ar elementai pašalinami prieš tai paprašius patvirtinimo.

Šalinti

Pažymėti įrašai pašalinami nereikalaujant patvirtinimo.

Matavimo vienetai

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Užverti

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Užverti

Užveriamas dialogo langas.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

Ši komanda rodoma tik pastraipos, kadro ir puslapio stiliams.

Ši komanda rodoma tik pastraipos ir rašmenų stiliams.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialogo langas suskleidžiamas automatiškai, vos tik spustelite kairiuoju pelės klavišu lakšte. Atleidus pelės klavišą dialogo lango dydis atstatomas, o pele pažymėtas langelių blokas dokumente paryškinamas mėlynu rėmeliu.

Icon shrink

Suskleisti

Icon Expand

Expand

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Peržiūra

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Dialogo lango mygtukai

Atstatyti

Pakeistos reikšmės kortelėje atstatomos į ankstesniąsias.

Atsisakyti

Panaikinami visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Gerai

Įrašomi visi pakeitimai ir užveriamas dialogo langas.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą. Užveriant dialogo langą patvirtinimo neprašoma.

Numatyta

Dialogo lange matomų parinkčių reikšmės atstatomos į numatytąsias reikšmes, kokios jos buvo įdiegus programą.

warning

Atstatant numatytąsias nuostatas patvirtinimo neprašoma.


Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

This option appears only for Paragraph Style, Character Style, and Frame Style.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Parinktys

Spustelėjus žymę Parinktys dialogo langas išplečiamas ir parodomos papildomos parinktys. Spustelėjus žymę dar kartą dialogo langas suskleidžiamas.

Taip pat žiūrėkite šias funkcijas:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Įvykus klaidai, funkcija grąžina loginę arba skaitinę reikšmę.

(This command is only accessible through the context menu).

Dukart spustelėję įrankį, galite jį naudoti kelioms užduotims atlikti. Jei spustelėsite vieną kartą, atlikus užduotį jis grįš į ankstesnį pasirinkimą.

Paspauskite Lyg2+F1 ir nurodykite valdiklį, kad sužinotumėte apie jį daugiau.

Parinkčių dialogo lango mygtukai

Gerai

Atlikti pakeitimai įrašomi ir užveriamas parinkčių langas.

Atsisakyti

Parinkčių langas užveriamas neįrašius pakeitimų.

Pritaikyti

Nustatytos ar pažymėtos reikšmės pritaikomos neužveriant parinkčių dialogo lango.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

warning

Kai kurių parinkčių, jas pakeitus, atstatyti negalima. Pakeiskite parinkties reikšmę į pradinę rankiniu būdu, arba spustelėkite mygtuką Atsisakyti ir iš naujo atverkite parinkčių langą.


Paremkite mus!